Program

Program

Exkursioner

Fågelklubben arrangerar regelbundet exkursioner, såväl i Växjötrakten som mer långväga sådana till kusten. Fågelklubbens exkursioner vänder sig till såväl nybörjare med ett allmännt naturintresse som till mer garvade fågelskådare. Oavsett kunskapsnivå så är du som medlem hjärtligt välkommen på föreningens aktiviteter. Medtag kikare, lämpliga kläder och bra skor, samt fika. Om något är oklart inför en exkursion, kontakta då ledarna eller någon i styrelsen. I största möjliga mån samåker vi på exkursionerna, och delar då naturligtvis på resekostnaderna. För exkursioner i närområdet använder vi privata bilar och för långresorna som regel en hyrd minibuss. På våra längre resor tillämpas ungdomsrabbat för personer som ännu inte fyllt 18 år. Rabatten är högst 50% på de fasta kostnaderna (bilhyra, bensin, övernatningskostnader, etc).


Inneträffar

Klubben anordnar även ett antal inneträffar varje år (okt-mars) i vår klubblokal på Slåttervägen 39 där besökarna bjuds på spännande bildföredrag och fika. Missa inte detta!


Coronatider
Vi hoppas att saker och ting kan återgå till det mer normala under hösten. Vi räknar med att mer eller mindre alla skall ha fått sina två sprutor när höstprogrammet drar i gång och att vi därför kan börja samåka på våra exkursioner. Det ser också ut som att det kommer att bli tillåtet att samlas i mindre sällskap och att vi då kommer att ha möjlighet att ordna inneträffar. Skulle det ske några förändringar så meddelar vi detta på vår hemsida. Ta därför för vana att alltid kolla den innan du deltar på någon aktivitet.


Lördag 21 augusti: Små Nära Mål

Nu är hösten här, ofta med lite dimma på morgonen som sedan lättar. Det är definitivt blött i gräset efter nattens dagg, något man märker då man försöker att leta efter rastande fåglar ute på fälten. Det är flyttider, höststräcket har börjat och tornseglarna har som några av de första dagflyttarna förmodligen lämnat oss. Svalor, gulärlor, trädpiplärkor och sädesärlor har påbörjat sin flyttning till mer sydliga nejder. Även fisktärnorna är på väg bort men kanske kan några fortfarande dröja sig kvar. De flesta av de nattflyttande sångarna är också försvunna men med lite tur kan vi fortfarande hitta törnsångare och lövsångare. När det gäller rovfåglar så har tropikflyttarna såsom bivråk, lärkfalk och fiskgjuse påbörjat sin höstflytt och det är arter vi kanske ser på vår exkursion. Sparvhökarna börjar komma ut från skogarna och visa sig lite mer i öppna områden. Det är också en mycket bra tid för att observera brun kärrhök och glador. Det är alltid spännande när flytten har dragit igång och vad som helst kan dyka upp. Väder, vind och fågeltillgång får avgöra vilken lokal vi besöker.

Samling: 07.00 på parkeringen utanför Krikors pizzeria, Plogvägen

Ledare: Ola Bondesson (070-628 48 76) och Jan Kellerth (070-629 59 29)

Lördag 11 september: Ringmärkning Djurle myr

Vi försöker återigen med en ringmärkningsexkursion till Djurle myr. Vädret styr givetvis om det går att genomföra exkursionen eller inte. Vid regn går det inte att ringmärka då fåglarna blir nerkylda i näten. Oavsett vädret så har markerna på Djurle myr mycket att erbjuda ur fågelsynpunkt den här tiden på året. Tättingar av olika arter rastar. Stora chanser för stenskvätta och buskskvätta. Sädesärlor och piplärkor är andra arter som tar en paus i flytten på de här åkermarkerna. Det attraherar givetvis många rovfåglar och blå kärrhök och stenfalk är regelbundna jägare. Andra rovfåglar, som ofta föredrar sorkar, är fjällvråk och tornfalk som också ses jaga här. Ständigt närvarande är ormvråk och röd glada. Blir det ringmärkning så vet vi inte vad du kan få studera på nära håll. Det är dock väldigt annorlunda att studera fåglarna på riktigt närhåll. Många gånger upplever man att de är mer svårbestämda än när man tittar på dem genom kikaren!

Samling: 06.00 på parkeringen utanför Krikors pizzeria, Plogvägen

Ledare: Tomas Lundqvist (070-647 46 50) Johannes Rydström (073-525 97 10)

Lördag 18 september: Tjejskådning i närområdet

Höstens tjejskådning går till de rovfågelrika markerna vid Djurle myr, Jätsberg och Lidhemssjön. Det här är en bra tid för att leta efter rovfåglar, fortfarande kan man se arter som lärkfalk, fiskgjuse och brun kärrhök, även om de två först nämnda till stor del hunnit lämna landet. Arter som tornfalk, sparvhök och duvhök har börjat dyka upp och bjuder nu upp till dans. Från norr kan vi med tur se tidiga fjällvråkar, blåa kärrhökar och stenfalkar. En annan art som peakar vid den här tiden är pilgrimsfalk, men det är en sällan sedd art i våra marker. Ändå finns ju chansen och skall det ske så är det kanske nu. Bland de rastande tättingarna kan man förvänta sig sädesärlor, ängspiplärkor, stenskvätta, hämplingar och steglitsor samt kanske höstens första bergfinkar och rödvingetrastar. Det här är en mycket behaglig tid att skåda med mycket fågel i markerna och en blandning av det tidiga sträcket och det lite senare.

Samling: 07.30 på parkeringen utanför Krikors pizzeria, Plogvägen

Ledare: Ewa Söderberg (070-848 69 95) Caroline Mortlock (070-730 34 00)

 

Långresa till Falsterbo 24 – 26 september

Höststräcket vid Falsterbo är något man helt enkelt måste uppleva. En höst utan Falsterbo är helt otänkbart!! Vi besöker vår bästa flyttfågellokal i allra bästa sträcktid. Hur sträcket blir vet vi inte på förhand. Har vi tur blir det en resa du aldrig kommer att glömma. Har vi otur med regn, dimma och alltför hård blåst så får vi anpassa oss efter det. Fåglar finns det alltid men då gäller det att hitta dem. Vi gör minst ett besök ute på Nabben på en morgon för att uppleva det böljande tättingsträcket när finkar, starar, ärlor, piplärkor, svalor och duvor lämnar vårt land. Sparvhökarna sveper fram bland småfågelflockarna på jakt efter något ätbart, ofta tätt över våra huvuden. Lite längre fram på morgonen kan vi få vara med när PG Bentz berättar om flyttfågelsträcket uppe vid fyren och visar upp några fåglar från dagens fångst vid ringmärkningen. Fram på förmiddagen hoppas vi på termik och sträckande ormvråkar och röda glador blandade med andra rovfåglar. Rovfågelsträcket över Falsterbo hör till de mäktigaste i Europa. Vi kommer också att besöka de rovfågelrika markerna i det inre av Skåne kring lokaler som Börringe, Havgårdssjön och Näsbyholm. På den sistnämnda lokalen finns ju också den fågelrika Näsbyholmssjön med gott om gäss, änder och också smådoppingar. Kanske blåser det upp så att vi hamnar uppe i Nordvästskåne och spanar havsfågel. Övernattning sker på Falsterbo kursgård i två villor med plats för 4 personer i varje villa. Priset för en villa är 2 250 kr per natt och delas mellan de som bor där. Lakan och handdukar ingår i priset. Maten intas på lämpliga lokaler, men frukosten äter vi på kursgården till en kostnad på 110 kr per person. Tanken är att vi samåker gemensamt i en minibuss. Skulle någon vilja åka egen bil så är detta givetvis möjligt. Avresa sker så tidigt som möjligt på fredagen för att i möjligaste mån undkomma den täta helgtrafiken, men vi bestämmer givetvis tid så att det passar för alla. Resan är begränsad till 8 deltagare med tanke på vår logi och först till kvarn gäller.

Anmälan: senast onsdag 1 september till ledarenLedare: Ola Bondesson (070-628 48 76) eller ola.bondesson@mhmail.se

Lördag 9 oktober: Små Nära Mål

Nu har höststräcket övergått i en annan fas. Borta är de första flyttfåglarna som vi förhoppningsvis studerade på vår utflykt 21 augusti. Bland de dagflyttande tättingarna dominerar nu finkarna med bo- och bergfink i topp. Duvsträcket kulminerar vid den här tidpunkten, framför allt ringduvorna liksom också sträcket av ormvråk. Även tranorna har börjat lämna oss sent nu och har vi tur blir det ett bra transträck. En klar fin dag med termik kan vi få se stora mängder flyttande ormvråkar och tranor. Bland övriga rovfåglar så är chanserna stora för fjällvråk, duvhök, sparvhök, blå kärrhök, stenfalk och kanske någon örn. Det bör vara dags för de första gässen från nordligare breddgrader och kanske kan vi notera sädgås och bläsgås på dagens artlista. Traststräcket passerar också vid denna tidpunkt och vi bör kunna se och höra flera arter till exempel dubbeltrast. Kanske har de första strömstararna börjat dyka efter sländlarver vid Bergkvara. Det är mycket som händer vid den här tiden på året. Ta chansen!

Samling: 08.00 på parkeringen utanför Krikors pizzeria, Plogvägen

Ledare: Ola Österström (070-723 75 98) och Uno Pettersson (070-588 56 14)

Tisdag 19 oktober: Inneträff med föreläsning

Ola Österström har flera gånger hållit små, intressanta föredrag om något tema för oss. Föreläsningen varvas med egenhändigt tagna bilder på fåglar och miljöer som illustrerar hans tema. Den här gången kommer han att föreläsa om temat Fåglarnas evolution där det kommit fram mycket intressanta och nydanande kunskaper under de senaste åren. Är verkligen stenfalken på bilden på förra sidan nära släkt med övriga rovfåglar såsom vråkar och hökar? Eller är den närmare släkt med ugglorna? Ta chansen att få lära dig lite nya forskningsrön på ett behagligt och lättförståeligt vis. Våra innemöten håller vi vanligtvis i en kvarterslokal på Slåttervägen på Teleborg. När detta skrivs är det inte riktigt klart om vi kan få hyra lokalen. Den har varit stängd för uthyrning under pandemin. Kolla därför vår hemsida för att se om vi fått göra några ändringar. Förra hösten var vi i en av lokalerna på Vattentorget och det kan alltså bli aktuellt att vara där eller någon annanstans även i höst.

Samling: 18.30 i kvarterslokalen på Slåttervägen

Kvällens värd och fikaansvarig: Ola Bondesson (070-628 48 76)

Lördag 6/11 och söndag 7/11: Allahelgonracet

Traditionen bjuder att vi kör ett artrace mellan de olika fågelklubbarna i Småland under allahelgonhelgen. Alla kan vara med och bidra till klubbens resultat. Det räcker kanske med att vara ute under bara en timme eller kanske till och med bara genom att hålla utkik på fågelbordet. Vid det sistnämnda kanske det dyker upp någon mindre hackspett eller en övervintrande svarthätta. Båda notoriskt svåra att plocka in ute i markerna vid den här tiden på året. Andra svåra arter som kanske kräver besök på lokaler där det kanske inte finns så mycket mer är rör- och sothöna samt forsärla och kungsfiskare. Varje art är ju viktig i slutänden, även gråsparven på caféet. Många kommer att vara ute hela eller halva dagar och skåda och är ni pigg på det kan ni kontakta någon i Styrelsen för mer information. Det viktiga är att man deltar på något vis! Rapportera in era iakttagelser till vår samordnare!

Samordnare: Ronny Johansson (0708–155 120). Skicka ett SMS eller ett mail till ronny.johansson@tele2.com så får du fortlöpande information om vad som ses och om vad som behövs kompletteras.

Onsdag 17 november: Inneträff med ”Knytdia”

Många yngre läsare kanske ställer sig frågande till ordet Knytdia, men det har vi kvar sedan stenåldern. Det vill säga före den tid då vi fotograferade digitalt. Då tog man med sig 10 – 20 diabilder och visade på våra innemöten. I dag tar man givetvis med sig samma antal bilder på en sticka och pluggar in i datorn som finns på plats. Det blir alltså ett knytkalas på bilder från medlemmar i klubben. I dag fotograferar ju mer eller mindre varje människa så det bör inte vara något svårt att få en bildkavalkad med blandade fotoobjekt. Johannes Rydström är värd för denna tillställning och han vill gärna veta hur många bilder du vill visa på mötet. Kontakta därför honom på nedanstående mobilnummer eller via mail till johannes-rydstrom@hotmail.com. Då kan han styra upp så att det blir ett lagom antal bilder som visas under kvällen och kanske också att det blir lite variation på motiven. Det kan vara bilder du tagit under de senaste åren men det kan också vara bilder som du tagit längre tillbaks i tiden och inte visat tidigare. När det gäller samlingslokal, checka på hemsidan vad som gäller.

Samling: 18.30 i kvarterslokalen på Slåttervägen

Kvällens värd och fikaansvarig: Johannes Rydström (073-525 97 10)