Exkursion till Öland 23 sep: en höstdag med mycket rovfåglar

Exkursion till Öland 23 sep: en höstdag med mycket rovfåglar


Väder: Klart, enstaka moln, dimslöjor på morgonen, regnskurar på fastlandet. Måttlig S vind (5–7 m/s) under hela dagen, +11–18° C

Lokaler: Beijershamn med förmiddagsfika (07.30 - 10.30) (B), Schäferiängarna vid Södra Lunden (11.20 – 12.45) (S, SL), Ölands Södra Udde med lunch på Fågel Blå (13.10 - 16.00) (ÖSU), Råbäcken, kort stopp, Sebybadet med kvällsfika (SB) (17.00 – 18.15). ER = längs vägen

Vi som var med: Ola B, Jan Fohlman, Anders Ahlström, Anders Gustafson, Anders Lindblom, Ewa Söderberg, Eva Karlsson och Ola Ahssino.


Beijershamn, Foto: Ola Bondesson

Sebybadet, Foto: Ola Bondesson

Övrigt: När vi plockat upp alla deltagare lät vi vår vita Volkswagenbuss plöja genom dimslöjorna mot ett soligt Öland. Strax utanför Växjö flög en fågel över vägen som möjligen var en morkulla men skulle också ha kunnat vara en pärluggla, något vi aldrig får veta. Temperaturen började på 11° och hade nått 13° när vi parkerade bussen bredvid den enda bilen på parkeringen vid Beijershamn. Genast vi kom ut möttes vi av trevligt pigga starar, nästan vårsång, och trallande, fallande toner från rödvingetrastar. De nya hörapparaterna fick en rungande start! En gransångare sjöng i busken bredvid grinden på vår väg ner mot Fågeltornet. Nere vid stranden stod två skådare och vi ställde upp oss bredvid dessa två tysta män. Inte så mycket vatten som i somras när jag var här med Fågelkursen. Det fanns dock kvar lite vadare och kärrsnäppor i vinterdräkt sprang i strandkanten tillsammans med större strandpipare. Ute i viken fanns det väldigt många änder och bland dem långbenta gråhägrar och en ägretthäger. När vi synade änderna fanns det många bläsänder och anmärkningsvärt många stjärtänder. Någon rapporterade 160 rastande och det kan säkert stämma. Ladusvalor kvittrade fram i luften tillsammans med knastrande sånglärkor och på marken framför oss födosökte trädpiplärka, ängspiplärka och hämpling. I tistlarna flera steglitsor. Gulsparv och större hackspett hördes bakom oss. Ewa S hittade en juvenil småsnäppa bland småvadarna framför oss. Fina obsar i tubkikaren. Ute på revet sprang det kustpipare och myrspovar och ett par flockar med prutgäss kom sträckandes genom Sundet. En havsörn noterades sittande på revet, mitt i maten. En stor sparvhökshona lösgjorde sig ur buskagen söder om oss och drog lågt rakt framför våra ögon längs stranden och skapade panik bland vadare och småfåglar. Anders A hörde en mindre hackspett och så plötsligt ur tomma intet dök det upp två unga lärkfalkar från havet. De rörde också om i grytan och visade sig fint för oss. En ung (1K9 brun kärrhök drog norrut över våra huvuden. Då hördes också den mindre hackspetten igen så att flera fick höra den. Över skogen bakom oss drog en bivråk mot söder. En annan observatör rapporterade den som en 1K-fågel och det är också mest rimligt med tanke på tidpunkt på året. Vi såg den endast i silhuett. Ytterligare en havsörn hittades. Denna satt i vacker profil mot slottet i bakgrunden, skulle ha blivit en härlig bild! Nu nämnde någon fika, men innan det sattes i verklighet så fann man också en enkelbeckasin. Vid fikabordet hälsades vi välkomna av en gröngöling.


Rykten om aftonfalkar fick oss nu att ställa kosan mot Ölands Södra Udde och de mellersta delarna av Schäferiängarna. Trädlärka hördes svagt vid parkeringen i Södra Lunden och det rapporterades 27 sträckande från södra Lundspetsen under förmiddagen. Vi gick ut en bit på dessa söder om fågeltornet i Södra Lunden, som var fullpackat av folk. Det snurrade redan flera rovisar över träden. Snabbt kunde vi räkna in sparvhökar och lärkfalkar och det tog inte lång tid för att hitta den första aftonfalken. Det blev fina obsar där vi kunde jämföra lärkfalkar och aftonfalk. Det rapporterades två 1K aftonfalkar under tiden som vi stod där. Vi såg dock inte mer än en aftonfalk samtidigt, men där kan givetvis varit två. När det gäller lärkfalkarna så noterade vi minst tre 1K-fåglar och en adult fågel. Båda falkarterna bjöd på fin uppvisning i konsten att fånga sländor i luften och också förtära dem däruppe. Sparvhökarna bjöd också på fin show och bland annat kunde vi se en vackert rödbrun hanne. Både falkar och sparvhökar virvlade runt bland ett luftrum fyllt av flyttande ladusvalor. En tornfalk kretsade också kring oss och ställde sig att ryttla vid några tillfällen. En lappsparv sträckte förbi, den har blivit väldigt sparsam och jag tycker det känns lite extra när man får tillfälle att observera den. Nu började det också dyka upp havsörnar bland de kretsande fåglarna över södra Lunden. Det var alla yngre fåglar och till antalet tre. En av dem gled ut över de norra delarna av Schäferiängarna och orsakade stort uppflog av vitkindade gäss och måsfågel. En blå kärrhökshona kretsade en kort stund innan hon försvann ner bakom träden närmast oss. I ett av träden ute på Schäferiet satte det sig en buskskvätta och en lövsångare hördes locka från de närmsta träden. En annan rovfågel kom glidande mot oss med en tydligt ljus front, höstens första fjällvråk en gammal hanne kretsade fint flera varv framför oss innan vi tappade bort honom bland alla de andra rovfåglarna. Även ormvråkar var givetvis uppe och kretsade. Dags att ta sikte på lunch och förflyttning mot udden.


Lunchen på Fågel Blå gick ganska snabbt, men när tjejerna var på toa passade dagens enda stenfalk på att runda udden och försvinna norrut. I Bertils trädgård hoppade det flera kungsfåglar och rödhakar men också en taltrast. Samtidigt passade också Ola A och Ewa S på att titta på sälarna utanför Fågel Blå. Vi gick nu tillbaka till vår buss och tog ut tubkikarna och började spana av Västrevet. Packat med storskarvar på de södra delarna, så packat att det påminde om de gamla gummidäcken man la ovanpå presenningen som man täckte höet med när det skulle utvecklas till ensilage förr i tiden. Där stod också en större mängd med storskrakar. Ute på vattnet gott om änder där skedanden kanske var den vanligaste. En mindre flock med knipor och en klart större flock med vigg var också på plats. Det guppade också några prutgäss bland änderna. Ute på revet den obligatoriska havsörnen. När vi synade måsfåglarna kunde vi hitta flera silvertärnor som ännu inte gett sig av. Vi synade av Västrevets strand efter vadare och Eva K hittade en svartsnäppa. Där fanns också kustpipare, myrspovar och gluttsnäppor. De senare hördes busvissla flera gånger. Vi gick över till ”Guubhyllan” för att spana ut över Schäferiet och upp mot Sandvik. Även här går det att titta på sälarna, både knubbsäl och gråsäl på plats. Två storspovar försvann flygande bakom de närstående träden för att inte ses mer. Ewa S såg en fjällvråk som tog ett byte och sedan drog norrut över Schäferiet. I de närstående buskagen hoppade det rödhakar, kungsfåglar, blåmesar och talgoxar. På staketet satt en sångare, som snabbt hoppade undan, men enades om att det var en ärtsångare.


Dags att avsluta dagen vid Sebybadet. På vägen gjorde vi ett stopp vid Råbäcken där man har observerat en flock med kornsparvar. När vi stannade så anlände också två bilar med BirdLife Sveriges ordförande Lotta Berg i spetsen. Det var flera utländska skådare med bland annat en norrman, så det var troligen någon form av internationellt möte av BirdLife partners. Lotta hade sett kornsparvarna på morgonen och ville visa dem. Tyvärr hade nu vinden tilltagit och kornsparvarna höll sig undan både för dem och oss. En flock med tranor flög dock förbi. På ett fält stod det mycket tofsvipor och bland dem många ljungpipare. Vid Sebybadet intog vi kvällsfikan medan det var ganska lugnt på sträckfronten. Endast en del storskarvar och måsfåglar sträckte mycket sparsamt. På södra änden av Gammalsbyören stod det två adulta silltrutar och utanför piren en småskrake och en skäggdopping. Strandskata och trädpiplärka sträckte förbi, men kvällens behållning var flockarna med kärrsnäppor som bildade mönster i luften. Där fanns också kustpipare på stranden och en del flög förbi och visade upp sina svarta armhålor. En mycket skön dag var till ända där vi helt och hållet undvek nederbörd. Vi såg dock att det regnat en hel del vid Färjestaden och på fastlandet.


På vägen hann vi med att notera två ägretthägrar i Triberga mosse samt en mycket mörk ormvrå i ett träd utanför Naturbutiken. Efter en paus i Nybro så rullade vi in på parkeringen vid Krikors 21.20. När Ewa S och jag hade lämnat bussen uppe hos PeGe så hade klockan tickat upp mot 22.00 och då kändes det rätt att hälla upp en Glenglassaugh Portsoy i glaset och njuta av de fina röktonerna.


Sebybadet, Foto: Ola Bondesson

Total artlista

Aftonfalk, denna dock fotad på Djurle myr, Foto: Ola Bondesson


 1. Knölsvan PNC
 2. Grågås PNC
 3. Vitkindad gås S, ÖSU
 4. Prutgås B, ÖSU
 5. Bläsand B, ÖSU
 6. Snatterand B
 7. Kricka PNC
 8. Gräsand PNC
 9. Stjärtand B, ÖSU
 10. Skedand B, ÖSU
 11. Vigg ÖSU
 12. Knipa GH
 13. Småskrake SB
 14. Storskrake ÖSU, SB
 15. Fasan ER
 16. Skäggdopping SB
 17. Storskarv PNC
 18. Ägretthäger 1 B, 2 Triberga mosse
 19. Gråhäger PNC
 20. Bivråk 1 1K B
 21. Havsörn 2 B, 3 SL, 2 ÖSU
 22. Brun kärrhök 1 1K B
 23. Blå kärrhök 1 honfärgad SL
 24. Sparvhök B, SL
 25. Ormvråk PNC
 26. Fjällvråk 1 SL, 1 ÖSU
 27. Tornfalk ER, SL
 28. Aftonfalk 1 – 2 1K SL
 29. Stenfalk 1 ÖSU
 30. Lärkfalk 2 1K B, 3 1K 1 ad SL
 31. Trana R, SB
 32. Strandskata 1 str SB
 33. Större strandpipare B, ÖSU, SB
 34. Ljungpipare R
 35. Kustpipare B, ÖSU, SB
 36. Tofsvipa PNC
 37. Småsnäppa 1 B
 38. Kärrsnäppa B, ÖSU, SB
 39. Enkelbeckasin B
 40. Morkulla 1? ER
 41. Myrspov B, ÖSU
 42. Storspov 2 S
 43. Svartsnäppa 1 ÖSU
 44. Gluttsnäppa B, ÖSU
 45. Skrattmås PNC
 46. Fiskmås PNC
 47. Silltrut 2 ad SB
 48. Gråtrut PNC
 49. Havstrut PNC
 50. Silvertärna 7 – 8 ÖSU
 51. Tamduva
 52. Ringduva PNC
 53. Gröngöling 1 B
 54. Större hackspett 2 B
 55. Mindre hackspett 1 B
 56. Trädlärka SL
 57. Sånglärka PNC
 58. Trädpiplärka 1–2 B, SB
 59. Ängspiplärka PNC
 60. Sädesärla PNC
 61. Rödhake PNC
 62. Buskskvätta 1 S
 63. Koltrast ER
 64. Taltrast 1 ÖSU
 65. Rödvingetrast B
 66. Ärtsångare 1 ÖSU
 67. Gransångare PNC
 68. Lövsångare SL
 69. Kungsfågel ÖSU
 70. Blåmes B, SL, ÖSU
 71. Talgoxe SL, ÖSU
 72. Nötväcka B, SL
 73. Skata
 74. Kaja
 75. Kråka
 76. Korp
 77. Stare
 78. Pilfink B
 79. Bofink
 80. Grönfink
 81. Steglits
 82. Grönsiska
 83. Hämpling
 84. Lappsparv 1 str S
 85. Gulsparv B