Aktuellt

Aktuellt

Vårvinter 2024 (uppdaterad 13 mars)

Trettondagsrally

Det nya året inleddes som alltid med ett traditionsenligt, roligt och spännande Trettondagsrally. Årets upplaga blev en kristallklar och bitande kall tillställning, –22 grader noterades av ett lag ute vid Lilla Attsjön i gryningen!


Kallt, som sagt, vilket innebar att det knappt fanns något öppet vatten alls i kommunen, förutom vid Räppegölen och ytterligare några enstaka platser i anslutning till strömt vatten. Detta resulterade i att samtliga lag missade storskrake på sin lista, något som aldrig skett förut. Fem lag deltog i årets rally och segrade gjorde lag Nordens hjältar bestående av Thomas Hultquist med lärljungar på 59 arter. En imponerande prestation med tanke på den bistra vintern! Dessutom hela 4 arter före lag två bestående av Ronny Johansson och Adrian Göthe. Vidare placeringar var lag Ice Cold på 50 arter, lag Gubbröra på 40 arter och lag Ungtupparna på 32 arter.

En frusen värld, Lilla Attsjön på Trettondagsrallyt, foto: Johannes Rydström

Lite extra noterbara arter som sågs av något av lagen under rallydagen var: spetsbergsgås, snatterand, kricka, fasan, röd glada, stenfalk, tornfalk, vattenrall, berguv, kattuggla, kungsfiskare, dubbeltrast, stare, varfågel och större korsnäbb. Snatteranden var helt ny art för rallyt genom alla år, och stenfalk är bara noterad på rallyt en gång tidigare.


Rallyt avslutades som alltid med artgenomgång och pizza i klubblokalen på Slåttervägen 39 på Teleborg. Vi hoppas på ännu fler deltagande lag i 2025 års upplaga! Alla är välkomna att vara med, och man tävlar på sina egna premisser.

Sädgäss, Kullarna, Skye, foto: Johannes Rydström

Knölsvanar, Sundet, foto: Johannes Rydström

Årsmöte

Under årsmötet i början av februari firades klubbens 50-årsjubileum med nostalgitema-föredrag av Ola Bondesson där många bekanta, och för vissa obekanta, ansikten skymtade förbi i en härlig blandning. Självklart hade Ola Österström också styrt upp sin uppskattade, årliga tipspromenad med massa kluriga frågor. Det blev även ett tårtkalas som heter duga! Christer Wendeler tackades av då han lämnade styrelsen efter många års tjänst och Adrian Göthe valdes in som ny styrelsemedlem, i övrigt oförändrad styrelse.

Nostalgiföredrag, foto: Ola Bondesson

Årsmöte med 50-årsjubileum, foto: Johannes Rydström

Nostalgiföredrag, foto: Ola Bondesson

Nostalgiföredrag, foto: Ola Bondesson

Övriga obsar

Stora mängder gäss har uppehållit sig nere i Lidhemsområdet under så got som hela perioden, med en avtömning en kortare period då det låg mer snö i markerna. Sädgås har dominerat så klart, men även stora mängder bläsgäss och spetsbergsgäss, samt enstaka vitkindade gäss.


En mandarinandshona upptäcktes först i en av de små pölarna vid campus för att sedan ses några dagar i dammarna vid Sandviksverket och därefter bli en långstannare vid Räppegölen – på alla platserna i sällskap med gräsänder.


Järpe noterades på ett par platser i norra delen av kommunen och enstaka obsar av tjäder och orre gjordes redan under vintermånaderna.


En yngre kungsörn sågs först vid Lidhemssjön och sedan, otroligt nog, samma individ vid Bergunda kyrka senare samma dag.

Hona mandarinand, Sandviksverket, foto: Ronny Johansson

Subadult kungsörn, Bergunda kyrka, foto: Ronny Johansson

Järptupp, Växjö kommun, foto: Johannes Rydström

En långstannande ägretthäger gladde många under den bistraste perioden då den pendlade mellan Räppegölen och Bergkvaraforsen och visade upp sig fint i vinterlandskapet, där den smälter bra in med sin snövita fjäderdräkt.


Ett par olika pärlugglor och några olika sparvugglor har också noterats redan, men bästa perioden för ugglor är nu och framåt, så missa inte att ge er ut och lyssna efter dessa fantastiska fåglar. Svag vind och klart väder är bäst förutsättningar för att lyckas höra dessa mystiska och nyckfulla skogsväsen.


Kungsfiskare noterades både vid reningsverket vid Sundet samt vid Aggåns mynning i Lidhemssjön.

En flock vinterhämplingar sågs nere vid Södra udde, en art som alltid är lurig att lyckas se på vintern och våren här hemma.

Vinterhämplingar, Södra udde, foto: Adrian Göthe

Turkduva, Växjö, foto: Torsten Axelsson

Ägretthäger, Räppegölen, foto: Torsten Axelsson

Hona kungsfiskare, reningsverket, Sundet, foto: Torsten Axelsson

Ett inflöde av tidiga vårfåglar under andra halvan av februari bjöd på de förväntade tofsviporna, sånglärkorna och stararna men även lite mer otidsenliga ljungpipare, skogsduvor, dubbeltrastar och en adult skrattmås.


Nu har den tidiga våren etablerat sig lite mer på riktigt och en hel del tranor har återvänt från vinterkvarteren i Spanien, röda glador syns lite varstans, dubbeltrastar har setts i flock och de första sothönsen och ängspiplärkorna har siktats, samt igår den första morkullan!


De senaste dagarna har det hållit till en större ansamling fantastiskt vackra salskrakar i Södra Bergundasjön, ett tips för de som inte redan har varit där. Högsta inräknade siffran utanför grillplatsen vid fiskgjuseön SO om Sundet är hela 53 individer! Sannolikt den högsta noteringen i kommunen genom alla år?


Den bästa tiden på året för alla som älskar fåglar och fågelskådning börjar nu – se till att tillbringa så mycket tid som möjligt ute i naturen och bara njut!


PS. Får ni några bra, spännande eller roliga bilder under de kommande månaderna, skicka gärna dessa till Johannes Rydström på johannes-rydstrom@hotmail.com så att jag kan ta med dessa i nästa uppdatering av Aktuellt.


Höst, tunga arter och Allahelgonarally
(uppdaterad 7 november)


Helgen 4-5 november ägde det traditionsenliga Allahelgonarallyt rum. Lokalklubbar runt om i hela Småland tävlar mot varanadra för att notera så många fågelarter som möjligt inom sitt respektive verksamhetsområde under två dygn. Växjö fågelklubb försöker alltid kraftsamla och gå all-in, så även i år. Många medlemmar var ute och rotade i markerna och mycket skoj sågs under helgen! Eller vad sägs om 29 ägretthägrar (kommunrekord!) vid Jäts badplats, sillgrisslan kvar i Madkroken, svart rödstjärt vid Gamla Telub-huset, skäggmes vid Rinkabysjön, kungsfiskare i Åby, dvärgbeckasin vid Lidhemssjön, snösparvar och vinterhämplingar på flera olika platser, vattenrall, mindre sångsvanar, spetsbergsgäss, mm, mm. När listan summerades på söndagkvällen stod det klart att VFK landade på respektabla 103 arter. Grymt stark insats i det till största delen ruggiga novembermörkret! 

Alpseglare, Icon Växjö, Foto: Ronny Johansson

Hösten bjuder alltid på mycket rolig skådning och många spännande observationer, men de tre här intill sticker ut!


  • Alpseglare utanför Ronny Johanssons kontor på 17e våningen i Icon-huset. I mitten av oktober. I snöblandat regn. Hur galet kan det bli egentligen!? Senaste fyndet i landet någonsin av denna tokigt svåra och ovanliga art från bergstrakter kring Medelhavet. Första fyndet för kommunen, så klart.
  • Jaktfalk som jagar kråkfågel vid Löpanäs, Rottne i början av oktober. Upptäckt av Johan Sandström. Något enstaka fynd i kommunen tidigare för många år sedan. Dessutom ett ovanligt tidigt fynd på säsongen för södra Sverige.
  • Sillgrissla Madkroken. Thomas Hultquist hade gett sig tusan på att hitta någon inblåst, udda fågel efter de oväder som drog förbi i slutet av oktober, och han gav sig inte! Efter flera dagars satsning slog han till med en silgrissla i Madkroken! Första fyndet i Kronobergs län, en fågel som glatt många och som var kvar på lokalen åtminstone så sent som i förrgår.
  • Även den rostand som sågs kortvarigt i Tolg var en riktig stänkare!

Jaktfalk, Löpanäs, Foto: Thomas Hultquist

Sillgrissla, Madkroken, Foto: Thomas Hultquist

Hösten har självklart bjudit även på en hel del annat. Flera dagar med fint vadarsträck inledningsvis, då stora flockar med myrspovar, kustpipare och kustsnäppor sågs på några olika platser i kommunen. Alltid magiskt med sträcket av de arktiska vadarna, när man väl lyckas pricka in det, vilket inte är så lätt alltid! Stack ut bland vadarna gjorde den sandlöpare som rastade vid Fornatorp kortvarigt.


Stordagar med ringduvesträck där över 90 000 ex räknades in under en dag i Berg vid två olika tillfällen. Även några fina sträckdagar med vråk, blå kärrhök och fink.


Nere vid Djurle myr sågs såväl brun glada som stäpphök, vilka båda nu nästan får anses som årliga och förväntade i området någon gång under hösten. Läckra och roliga arter!

Stäpphök, Djurle myr, Foto: Ronny Johansson

Brun glada, Djurle myr, Foto: Ronny Johansson

Blåhake, Djurle våtmark, Foto: Ronny Johansson

Mindre hackspett, Djurle våtmark, Foto: Ronny Johansson

Höksångare, Djurle våtmark, Foto: Ronny Johansson

Extremt sen törnsångare, 27/10, Djurle våtmark, Foto: Ronny Johansson

Stäpphök, Djurle myr, Foto: Thomas Hultquist

Nere vid Djurle våtmark har ringmärkningen gått varm så ofta som vädret tillåtit. Det har blivit en stor artvariation i fångsten och klubbens exkursion till märkningen i september blev en succé med blåhake i handen strax efter ankomst.

VFK-exkursion till ringmärkningen vid Djurle våtmark, Foto: Johannes Rydström

Göktyta, Djurle våtmark, Foto: Ronny Johansson

Morkulla, Djurle våtmark, Foto: Johannes Rydström

Näktergal, Djurle våtmark, Foto: Ronny Johansson

Grågäss, Lidhemssjön, Foton: Johannes Rydström

Ägretthäger, Lidhemssjön, Foto: Johannes Rydström

Orre, Möcklehult, Foto: Johannes Rydström

Skogsduva, Lidhemssjön, Foto: Johannes Rydström