Aktuellt

Aktuellt

Ljuset och fåglarna återvänder
(uppdaterad 13 maj)

12 april kom en andrahandsuppgift in om en vit stork vid Häringetorps återvinningsstation, från personalen. Denna återupptäcktes dagen efter inne på området och kunde ses av flera skådare i ett par dagar. Storken var dessutom omärkt, vilket gjorde det extra kul!

Vit stork, Häringetorp. Foto: Johannes Rydström

Två svarthakedoppingar rastade i Norra Bergundasjön 13 april, vilket blev en liten försmak på vad 14 april skulle bjuda på – meganedfall! Tidigt på morgonen kom ett larm på Band om att det var packat med fågel i Södra Bergundasjön, och så såg det ut i de flesta sjöar i kommunen. Magiskt. Sjöorrar i mängder, svärtor, alfåglar, ejdrar, svarthakedoppingar, gråhakedoppingar, massor av stjärtänder, skedänder, krickor, bläsänder, mm. Sjön Madkroken i NO-hörnet av kommunen bjöd på ett fullkomligt galet skådespel: 1500 sjöorrar(!), 250 svärtor och mängder med simänder och viggar och ett helt gäng vardera av gråhakedopping och svarthakedopping.

Krickor, Öjabyviken. Foto: Johannes Rydström

Storlom, Öjabyviken. Foto: Johannes Rydström

Tre sjungande svarta rödstjärtar noterades under perioden, en vid Sandviksverket, en vid Volvo i Braås och en vid Småländska bil på Västra industriområdet. Årets första ringtrast hittades vid Madkroken under den stora nedfallsdagen. Denna följdes sedan av en hane vid Djurle myr och därefter tre fåglar tillsammans vid Teleborgs slott 2 maj. Den efterlängtade stöten med återvändande tropikflyttare dröjde, och dröjde, men sen helt plötsligt en morgon (23 april) satt det lövsångare precis överallt. Alltid efterlängtat och speciellt när de äntligen återvänder och man får höra deras mjuka, vackra sång igen. I samma veva dök även de första återvändarna upp av ett helt gäng andra arter: buskskvätta, svarthätta, trädpiplärka, ärtsångare, rödstjärt och samtliga tre arter svala.

Ringtrast, Djurle myr. Foto: Tomas Lundqvist

Ejder, Norra Bergundasjön. Foto: Johannes Rydström

Ringtrast, Teleborgs slott. Foto: Johannes Rydström

Buskskvätta, Lidhemssjön. Foto: Johannes Rydström

Vid Husebymaden sågs hela 10 ägretthägrar flyga förbi 23 april och kungsfiskare sågs vid Lidhemssjön samma vecka. I mitten av april sågs även mandarinand på två olika platser i kommunen: en hane vid Tegnaby och ett par vid Rinkabysjön – vilken fågel!

En jorduggla noterades i skymningen vid Spuggs mosse 23 april och två gravänder rastade i Norra Bergundasjön 28 april. Vid Lundens naturreservat sågs hela tre göktytor tillsammans 29 april.

Mandarinand, Tegnaby. Foto: Johannes Rydström

Björktrast, Marklanda. Foto: Johannes Rydström

Göktyta, Lundens NR. Foto: Thomas Hultquist

Gravand, Norra Bergundasjön. Foto: Johannes Rydström

Jäts badplats bjöd på en del trevligheter såsom silltrut, småspovar, silvertärnor, dvärgmåsar, smålommar och svarttärnor, näktergal mm. Flera svarttärnor och dvärgmåsar sågs även vid Norra Bergundasjön. Näktergal hördes även sjunga vid Stojby.

Silltrut, Jäts badplats. Foto: Ronny Johansson

Mindre strandpipare, Lidhemssjön. Foto: Johannes Rydström

Ekorre, Åby. Foto: Johannes Rydström

Fiskmås, Tegnabysjön. Foto: Johannes Rydström

Rödvingetrast, Kassaviken. Foto: Johannes Rydström

Huggorm, Bäckaslövs våtmark. Foto: Johannes Rydström

Slutet på perioden bjöd på många höjdpunkter! En lappuggla hördes ropa samtidigt som småfläckig sumphöna spelade vid Lilla Attsjön, en tidig nattskärra sågs nära Tubbegöl 7 maj, och samma dag dök en mycket efterlängtad härfågel upp på gräsmattorna vid Kampen, Växjösjön! Detta var det första fyndet i kommunen på hela 20 år!

Härfågel, Kampen, Växjösjön. Foto: Joacim Sjösten

Vid Stojby NO om Växjö noterades såväl dvärgsnögås som rödhalsad gås sträckande inom loppet av en knapp halvtimme 9 maj – galet! Det passerade 1000-tals vitkindade gäss över kommunen denna dag. Dvärgsnögås är aldrig tidigare noterad i kommunen och rödhalsad gås blott vid två tillfällen.

Nordlig gulärla, Lidhemssjön. Foto: Johannes Rydström

Ljungpipare, Djurle myr. Foto: Johannes Rydström

Lärkfalk, Lidhemssjön. Foto: Johannes Rydström

Älg, Sjöamellan. Foto: Johannes Rydström

11 maj spelade en tidig vaktel nere vid Södra udde.


Närmsta veckorna kommer det att fortsätta att välla in tropikflyttare och vadare – se till att inte missa detta! Varje stund i naturen är en högtidsstund. Vem noterar första kärrsångaren?


Vår, vårvinter, vinter, vår
(uppdaterad 11 april 2023)


Som sig bör har vi fått uppleva vår och vinter om vartannat senaste månaden. Frustrerande emellanåt, men samtidigt skönt att våren inte bara swishar förbi allt för fort.


De stora gåsflockarna i jordbruksmarkerna har nu bytts ut mer eller mindre helt mot tofsvipor, storspovar, sånglärkor, trastar, piplärkor och hämplingar. Salskrakarna har dragit vidare norrut och sjöarna har fyllts på med skäggdoppingar, storlommar, bläsänder och krickor istället. I skogen håller hackspettarna fortfarande hov men nu har kören utökats med bubblande orrar, trumpetande tranor, flöjtande dubbeltrastar och silverklara järnsparvar med flera. Även vissa tropikflyttare, som fiskgjuse, brun kärrhök, mindre strandpipare, stenskvätta och sädesärla, är redan på plats – och inom kort följs dessa av bland annat lärkfalk, ladusvala, lövsångare, rödstjärt och svartvit flugsnappare. Underbart!


Salskrakar, Sundet. Foto: Johannes Rydström

Sädgäss, Södra udde. Foto: Thomas Hultquist

Spetsbergsgäss och sädgäss, Södra udde. Foto: Thomas Hultquist

Mindre sångsvan och sångsvan, Jätsberg. Foto: Ronny Johansson

I början av perioden bjöd Södra udde upp tills dans då tre skärpiplärkor, två dvärgbeckasiner och en lappsparv rastade inom ett litet område. Ägretthäger har setts med flera individer, bland annat vid Rinkabysjön, Lidhemssjön, Jäts badplats och Jätsbergsviken. Vid Rinkabysjön har det även setts skäggmes igen, vågar vi hoppas på häckning i vassarna där? En ovanligt tidig rastande hona bergand gladde många i Bergundasjöarna. En mindre sångsvan rastade vid Jätsberg.

Lappsparv, Södra udde. Foto: Thomas Hultquist

2k råka, Rinkaby. Foto: Ronny Johansson

Skärpiplärka och björktrast, Södra udde. Foto: Johannes Rydström

Periodens enda årta i Växjö kommun var en hane som rastade vid översvämningarna norr om Gemlasjön. Vid Husebymaden i Alvesta kommun sågs det dock hela sex hanar redan i mitten av mars! Någon vecka senare hittades en amerikansk kricka i Husebymaden, vilken var kvar i flera dagar och därmed kunde beskådas av många skådare. Husebymaden har som vanligt varit ett fullkomligt eldorado för änder och högsta noteringen av kricka under perioden var 331 rastande.


Amerikansk kricka, Husebymaden. Foto: Johannes Rydström

Bergand, Södra Bergundasjön. Foto: Johannes Rydström

Storlom, Helgö. Foto: Torsten Axelsson

Årta och kricka, Gemlasjön. Foto: Johannes Rydström

Ägretthäger, Jätsbergsviken. Foto: Johannes Rydström

Smådoppingarna är på plats i sin lilla häckdamm vid Jonsboda och ytterligare ett ex sågs rastande vid Dagsagård. Vid Husebymaden håller hela tre par smådopping låda och spelar för fullt och bygger bo.

På ugglefronten har det noterats några olika sparvugglor och fyra ropande pärlugglor, den första i Brittatorp, vilken därefter följdes av tre olika individer i Attsjöskogarna.


Hämplingar och två vinterhämplingar, Jäts badplats. Foto: Johannes Rydström

Sånglärkor, Marklanda. Foto: Johannes Rydström

Varfågel, Rinkabysjön. Foto: Johannes Rydström

Tranor, Bergkvara. Foto: Johannes Rydström

Tornfalkar, Bränneriet. Foto: Johannes Rydström

Sångsvanar, Marklanda. Foto: Johannes Rydström

Brun kärrhök, hona, Husebymaden. Foto: Johannes Rydström


Mindre strandpipare, Ekeberga ind. omr. Foto: Ronny Johansson

Mandarinand, Tegnaby. Foto: Marcus Nilsson

Tofsvipor, Marklanda. Foto: Johannes Rydström

Senaste veckan har den galet extravaganta mandarinanden setts på två olika lokale, dels ett par i Lidhemssjön och därefter en hane vid Tegnaby.


Nu är det dags för ringtrast! Vem hittar den första för kommunen 2023? Och vem får först njuta av en svala i år?

Vårvinter varvat med bakslag, årsmöte och klubbresa till Skåne (uppdaterad 9 mars)

Söndag 12 februari var det dags för årsmöte, äntligen på plats fysiskt i klubblokalen! Efter digitala årsmöten 2021 och 2022 på grund av covid. God uppslutning på årsmötet som inleddes med Ola Österströms klassiska tipspromenad, följt av årsmötesförhandlingar, delikata tårtor och därefter spännande föreläsning på temat fågelinventeringar signerad Thomas Hultquist. Simon Thörn, Mr Bicycle, valdes in i styrelsen, ett välkommet tillskott!

Vinnarna i årets tipsrunda, delad förstaplats:
Sven-Olof Linnér och Tomas Lundqvist, Foto: Johannes Rydström

Föreläsning om inventeringar av Thomas Hultquist,
Foto: Johannes Rydström

Stor del av februari bjöd på ganska milt för väder för årstident, och blåsigt. I mitten på månaden började det dyka upp lite sånglärkor och tofsvipor i jordbruksmarkerna i söder. Även ett par tidiga ljungpipare, lite dubbeltrastar och några enstaka snösparvar sågs. Den fjällgås som sågs i kommunen i nov-dec 2022 dök upp igen 19 februari vid Södra udde, där den sedan sågs igen ett par dagar senare. Enligt den GPS-sändare som gåsen bär runt halsen har den sedan dess hängt rutn i Lidhemsområdet ytterligare ett tag, men inte setts mer. Den försvinner så klart lätt i de enorma mängder gäss som har uppehållit sig i området under så gott som hela månaden. Bergundasjöarna har bjudit på fina obsar på ett helt gäng salskrakar och en hane brunand, vilka i skrivande stund är kvar i den numer lilla vaken vid Sundet. Både forsärla och kungsfiskare har setts tillfälligt nedströms Räppegölen och skäggmes har återigen observerats vid vassarna i Rinkabysjön - utan tvekan den bästa lokalen i kommunen för arten.

Viggar, Sundet. Foto: Johannes Rydström

Utter, Lidhemssjön. Foto: Johannes Rydström

Viggar och knipor, Sundet. Foto: Johannes Rydström

Lördag 4 mars var det dags för klubbresa till Skåne. Samling i ottan, som sig bör, vid klassiska Krikors på Teleborg. Minibussen med åtta klubbmedlemmar rullade först till Förslöv norr om Ängelholm för att kika på den baltimoretrupial som uppehållit sig där sedan i december 2022. En ytterst ovanlig gäst och fyndet utgör det första för Sverige någonsin. Efter en stund på plats hade alla fått fina obsar på den knalligt organegula besökaren från Nordamerika. Efter detta gjorde vi ett stopp vid något så udda som en gräsmatteodling för att spana efter berglärkor. Även detta gick fint och vi fick se de fyra individer som varit på plats i området under vintern, som bonus även en fin flock snösparvar. Välbehövligt och välförtjänt morgonfika intogs vid Sandön, i frisk, iskall NV-vind. Trots blåsten lyckades vi höra både skäggmesar och vattenrall. Några lyckjliga fick till och med en glimt av vattenrallen då den knatade över spången genom vassen! I övrigt bjöd området på en hel del vårfåglar i form av gravänder, storpsovar, strandskator, större strandpipare och kärrsnäppor. Nästa på tur stod Fågelsjön vid Bruces våtmark utanför Helsingborg där vi fick finfina obsar på den hane amerikansk bläsand som vintertid uppehållit sig i området de senaste åren. Ävenett par ursnygga gråhakedoppingar i sommardräkt uppehöll sig i våtmarken. Vi avslutade dagen vid de fågelrika reningsverksdammarna utanför Lund. Där gick vi bet på den blåvingarde årta som huserat på lokalen sen i december 2022, men vi fick se mycket annat kul: smådoppingar, mängder av änder, några rörhöns, forsärla, mm. Dagen avslutades med kanonobsar på fyra hornugglor i deras rikskända övervintrings-jättetuja inne i Lund.

Bläsänder, Lunds reningsverksdammar. Foto: Johannes Rydström

Hornugglespan, Lund. Foto: Anders Ahlström

Hornuggla, Lund, Foto: Johannes Rydström

Den 7 mars kom vintern tillbaka med full kraft. Snöstorm och snötäcke som ligger kvar i skrivande stund. I morse var det -20 grader kallt och sjöarna är så gott som helt igenfrusna. Ett rejält bakslag i våren alltså. Men passa på att ge er ut och njut av det som finns, det är vackert ute och finns fortfarande mycket att se och upptäcka. Och snart kommer våren tillbaka igen!

Sädgås, Djurle myr, Foto: Johannes Rydström

Knölsvan, Sundet, Foto: Johannes Rydström

Sångsvan, Jätsberg, Foto: Johannes Rydström

Ett nytt år! Januari 2023 (uppdaterad 6 februari)

Lördag 7/1 ägde det traditionsenliga vinterfågelrallyt rum. Trots försvårande omständigheter i form av en ihållande köldknäpp i december som tömde av mycket fågel, och bitvis dimma under själva rallydagen, så noterades hela 77(!) arter av de lagen gemensamt. En av de högsta siffrorna genom alla år, att jämföra med totalsiffran 67 från 2022. Vinnarlaget Gryningspatrullen, bestående av Ronny Johansson och Örjan Alering lyckades kämpa ihop hela 64 arter – en imponerande insats! Totalt deltog i år fem lag, där placeringen efter Gryninsgpatrullen såg ut enligt följande: Nordens hjältar (Thomas Hultquist, Johan Sandström, Adrian Göthe) 58 arter, East & West (Johannes Rydström, Tomas Lundqvist, Hans-Åke Gustavsson) 51 arter, Ekoskådaren (Simon Thörn, på cykel!) 43 arter, samt Christer & Uno (Christer Wendeler, Uno Pettersson) 40 arter. Bland de roligare arter som noterades kan nämnas spetsbergsgås, vigg, orre, rapphöna, ägretthäger, röd glada, duvhök, sothöna, tofsvipa, morkulla, berguv, sparvuggla, kattuggla, turkduva, kungsfiskare, skäggmes, taltrast, järnsparv och större korsnäbb. Hela tre arter, rapphöna, taltrast och skäggmes, är helt nya för Trettondagsrallyt, dvs aldrig tidigare noterade under de 16 år vi nu har kört detta rally.

Som sig bör så avslutades rallyt även traditionsenligt med artgenomgång och pizza i klubblokalen på Slåttervägen 39 på Teleborg. Missa inte nästa års rally, planera in det redan nu och börja lägga upp en strategi!=)

Vinnarlaget i årets Trettondagsrally - Gryningspatrullen, bestående av Ronny Johansson och Örjan Alering. Foto: Ronny Johansson

Dagen efter rallyt rastade fyra sjöorrar i Södra Bergundasjön, en mycket ovanlig art i kommunen vintertid.


Under så gott som hela januari var det ganska gott om gäss nere vid Lidhemsområdet, och bra antal med spetsbergsgäss stod att finna i flockarna, likaså bläsgäss, samt enstakla vitkindade gäss.


Januari månad bjöd vidare även på ett par kungsörnsobsar i kommunen och likaså ett par järpobsar och tjäderobsar, samt enstaka röda glador. Salskrake sågs till och från såväl i Rinkabysjön som i Bergundasjöarna. En liten grupp tofsvipor stod emot vinterkylan nere vid Södra udde och en ensam dubbeltrast sågs vid Lilla Attsjön och en ensam skogsduva vid Bergkvara.

Spetsbergsgäss och grågäss, Skye, Eriksgård. Foto: Johannes Rydström

Järpe, Växjö kommun. Foto: Johannes Rydström