Aktuellt

Aktuellt

Vår och bakslag varvat om vartannat: och mycket roliga fåglar! (7/4)

I slutet av februari fick vi en första släng av våren med sydvindar och temperaturer på över 10 grader några dagar. Detta gjorde att de tidiga vårfåglarna vällde in. Tofsvipor, starar och sånglärkor sågs i stora mängder redan i slutet av febrauri, bland annat 356 tofsvipor på Djurle myr. Även enstaka ljungpipare och dubbeltrastar anlände tidigt. Sedan blev det bakslag och kallare igen vilket gjorde att inflödet av vårfåglar stannade upp ett tag.


Den 2 mars upptäcktes en hane svarthakad buskskvätta vid vid Marklanda. Fågeln blev en riktig publikfriare då den valde att stanna på platsen i flera dagar och höll sig väldigt stationärt inom ett litet område. Trots att fynden har ökat markant i södra Sverige senaste 10 åren och arten numer häckar på flera platser i ffa Halland och Skåne så är det alltjämnt en mycket ovanlig besöakre i kommunen. När får vi vår första häckning?

Svarthakad buskskvätta, Marklanda, foto Johannes Rydström

Svarthakad buskskvätta, Marklanda, foto Johannes Rydström

Sångsvanar i samband med ett bakslag i våren, Rinkaby, foto Johannes Rydström

Gulsparv i samband med ett bakslag i våren, Rinkaby, foto Johannes Rydström

Till slut blir våren oåterkallelig och naturen lever upp överallt. Även i år har det varit bra fart på ugglor i kommunen och många arter har noterats ropande. Framförallt pärluggla har uppträtt i stora antal även denna vår, tiotals individer har rapporterats på olika håll inom kommunens gränser. Bästa området är nog skogarna mellan Furuby-Dädesjö-Herråkra. Bäst förutsättningar för att höra ugglor har man vindstilla nätter och allra bäst brukar det vara de två timmarna efter skymning och de två timmarna före gryning. Är det milt och stjärnklart är detta ofta ett plus, så även fullmåne.

Sparvuggla, Attsjöskogarna, foto Johannes Rydström

Sparvuggla, Attsjöskogarna, foto Johannes Rydström

Mindre sångsvan, Södra udde, foto Johannes Rydström

Sparvuggla, Attsjöskogarna, foto Johannes Rydström

Spetsbergsgås, Åkerö, foto Johannes Rydström

I slutet av mars började det välla in fågel igen när vindarna slog om på syd. Skärpiplärka sågs rastande på tre olika platser. Dvärgbeckasiner rapporterades på åtminstone ett par olika platser, våtmarkerna började fylla spå med simänder och trastar, rödhakar och järnsparvar vällde in på bred front. Även de första bruna kärrhökarna, fiskgjusarna och gransångarna noterades. Även gravand, svarthakedopping och gråhakedopping rastade. Den stora överraskningen i slutet av mars blev dock de båda sagolikt vackra svarthalsade doppingarna som upptäcktes i Växjösjön! Paret verkar ha funnit sig tillrätta och är kvar i skrivande stund. De håller mestadels till runt kanalmynningen vid Biskopsgraven, det vill säga en bit söder om Strandbjörket, längs med västra sidan av sjön. Kan det bli så att vi får uppleva en häckning av denna ovanliga art i kommunen!?

Skärpiplärka, Södra udde, foto Johannes Rydström

Krickor, Södra udde, foto Johannes Rydström

Svarthalsad dopping, Växjösjön, foto Johannes Rydström

Rejält vintrig inledning på det nya året - och klubbens första digitala årsmöte! (14/2)

Idag söndag 14/2 ägde VFKs första digitala årsmöte rum, via Zoom. En liten men väldigt engagerad skara medlemmar anslöt och mötet flöt på väl.

 1. Årsmötet öppnades
 2. Dagordningen godkändes
 3. Till mötesordförande valdes Ola Bondesson och till mötessekreterare valdes Ola Österström
 4. Till justeringsmän valdes Johannes Rydström och Åke Morén
 5. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen presenterades.
 6. Revisionsberättelsen framlades.
 7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.
 8. Val av ordförande och styrelsemedlemmar: Ola Bondesson omvaldes till ordförande och Ola Österström och Christer Wendeler omvaldes till ledamöter. Thérese Petersson lämnar sin post som styrelseledamot och Hugo Johansson valdes in som ersättare. Uno Pettersson och Tomas Lundqvist omvaldes som suppleanter. Johannes Rydström och Jan Kellerth ingår även fortsatt i styrelsen.
 9. Till revisor valdes Anders Belfrage och till revisorssuppleant valdes Sven-Olof Linnér.
 10. Per Forsberg och Johan Sandström omvaldes till valberedningen.
 11. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrar (150kr/år) för år 2022 (ungdomsmedlem 50kr/år och familjemedlem 25kr/år).
 12. Övriga frågor.

- Johannes Rydström föreslog att VFK ska finansiera en störrefågelmatning på lämplig plats under vinterhalvåret.

- Ola Bondesson och Anders Belfrage redogjorde kort flr aktuellt fågelskyddsarbete som bedrivs.

- Vi tackar Thérese för hennes arbete i styrelsen, där hon varit redaktör för klubbens tidskrift Lommen under många år. Vi välkomar Hugo Johansson som ny ledamot i styrelsen.

   13. Mötet avslutades.

Årsmöte VFK 2021, via Zoom, foto Johannes Rydström

Årets upplaga av Trettondagsrallyt blev en formidabel succé!

Hela åtta lag deltog i rallyt som ägde rum 6/1, vilket är det högsta antalet sedan starten 2006! Totalt noterades imponerade 77 arter, där flera oväntade guldkorn vaskades fram. Vinnande lag blev Lone Ranger bestående av Ronny Johansson i ensam majestät. Ronny lyckades skrapa ihop hela 66 arter och blev i och med detta ohotad etta, sju arter före det lag som knep andraplatsen – imponerande, och ett stort grattis till Ronny!

Fåglar i Växjö kommun under inledningen av 2021!

I början av januari var det fortfarande mildväder vilket gjorde att stora mängder gäss fanns på plats nere runt Lidhem, sjöarna i kommunen var öppna och innehöll såväl skäggdoppingar, som viggar, salskrakar, brunand, bläsand och sothöns. Det sågs även enkelbeckasin, morkulla, sånglärka, skogsduva, ängspiplärka, järnsparv mm under de första tio dagarna av det nya året, vilka alla är ovanliga i kommunen på vintern. Dessutom har det varit påtagligt många rödhakar som rapporterats. Sen kom den första köldknäppen och det började tömmas av på fågel i och med att snötäcket lade sig och sjöarna bröjade frysa igen.


Det finns dock fortfarande mycket skoj att se hemmakring, trots att det nu har rådit riktig vargavinter i tre veckor i sträck!


Den vackra honan mandarinand som setts vid Pene och Araby badplats till och från i snart tre års tid finns fortfarande kvar, i skrivande stund i dammen vid Pene. Intresset för denna sköt i höjden efter det att Raritetskomittén i nov förra året beslutade att mandarinand numer är kryssbar, dvs man får räkna den på sina listor. De mandarinänder som ses i Sverige bedöms numer komma från de stora friflygande populationer som finns i ffa Storbritannien och Holland.


Vattenrallar och kungsfiskare har setts längs med vattendrag och diken och fågelmatningar runtom i kommunen går på högvarv nu och lockar till sig mycket skoj att njuta av. Några hundra gäss dröjer sig även fortfarande kvar nere i Lidhemsområdet.

Mandarinand, hona, Pene, foto Johannes Rydström

Strömstare, Kvarnen, Berg, foto Johannes Rydström

Vattenrall, Avloppsverket, Sundet, foto Johannes Rydström (OBS! Numer förbjudet att besöka området)

Gråhäger, Snötippen, foto Johannes Rydström

Kungsfiskare,Södra Bergundasjön, foto Johannes Rydström