Aktuellt

Aktuellt

Först lång period av kyla och sedan full vår med tropikflyttare och sjöfågelsträck (uppdaterad 3 maj 2022)

Perioden sedan den senaste uppdateringen här i början på april inleddes med ytterst celebert besök i Växjösjön då Sigvard Lundqvist hittade fyra rödhuvade dykänder 9 april! Tre hanar och en hona rastade i västra delen av sjön, stor del av tiden rätt nära land, så det gavs verkligen tillfälle att njuta av dessa läckra änder, vilket många gjorde under em och kväll. De rödhuvade gjorde dock endast en snabb visit och var borta morgonen därpå. Blott andra fyndet någonsin i kommunen. Första fyndet utgjordes av en hane i eklipsdräkt i Norra bergundasjön i juli för två år sedan.

Rödhuvade dykänder blir jagade av sothöna, Växjösjön. Foto: Johannes Rydström

Rödhuvade dykänder, Växjösjön. Foto: Johannes Rydström

Rödhuvade dykänder, Växjösjön. Foto: Johannes Rydström

Vi fick även uppleva ett par nedfall under april månad. Detta sker när sjöfåglar tvärar över Götaland från Västkusten och Skåne mot Östersjön och sedan möter dimma, låga moln eller regn under natten, vilket gör att de dimper ned i våra sjöar. Ett otroligt häftig och spännande fenomen som man brukar kunna uppleva ett par gånger om året, dock i varierande omfattning. Många av de marian änderna brukar kunna ses i samband med nedfall, liksom ofta stora mängder simänder i sjöar där man normalt sett knappt ser något annat än gräsand och knipa. Även doppingar och vadare brukar kunna dimpa ned i samband med den här typen av väder. 27 april i år fick vi uppleva ett nedfall av modell bättre, med bla flera gråhakedoppingar, svarthakedopping, flera svärtor och många sjöorrar, mängder av vigg och krickor (hundratals) samt många stjärtänder, bläsänder, skedänder, småskrakar mm. Förhoppningsvis kan det bli ytterligare något nedfall under maj månad, håll tummarna!

Svarthakedoppingar, Ekna, Helgasjön. Foto: Thomas Hultquist

Bergänder, Norra Bergundasjön. Foto: Johannes Rydström

Alfåglar, Övrasjön. Foto: Thomas Hultquist

Bergänder, Norra Bergundasjön. Foto: Johannes Rydström

Våren innebär också många besök i skogen, med förhoppning om tjädrar och orrar och andra skogsfåglar och djur. Det har varit otroligt ont om ugglor i kommunen i år, sannolikt pga dålig gnagartillgång, vilket gör att ugglehäckningarna kan utebli och de därmed inte ropar. Men, det finns alltid mycket vackert och spännande att uppleva i skogarna runt Växjö!

Spillkråka, Lilla Attsjön. Foto: Thomas Hultquist

Rödräv, Tegnaby. Foto: Johannes Rydström

Tjäder, Växjö kommun. Foto: Ronny Johansson

Trädkrypare, Teleborgs naturreservat. Foto: Johannes Rydström

Rödräv, Tegnaby. Foto: Johannes Rydström

Mindre hackspett, Jäts badplats. Foto: Johannes Rydström

Tjäder, Växjö kommun. Foto: Johannes Rydström

Orre, Möcklehult. Foto: Johannes Rydström

Ingen vår är komplett utan flera besök vid Jäts badplats! Vissa personer (läs Ronny Johansson) är där mer än andra - vilket också ger utdelning! Som så ofta med fågelskådning så ser man mer desto mer man är ute, och detta blir extra tydligt vid Jäts badplats. Det är alltid en vacker plats, med en spännande häckfågelfauna, men vissa dagar kan det vara tomt på sträckande fåglar medans det andra dagar kan vara lite av ett eldorado med stora mängder såväl änder som vadare och tärnor. Inte sällan får man se något helt oväntat och häftigt! Under årets traditionsenliga 1 maj-grillning vid baplatsen så sträckte det till exempel över 800 silvertärnor! Det sågs även 3 sträckande kustlabbar, massor av änder, 8 småspovar, mm. Under april månad sågs även gravand vid ett par tillfällen. Dagen efter sågs det två sträckande skärfläckor på lokalen, en väldigt ovanlig art i Växjö kommun. Fram till slutet av maj kan det vara givande att stå och spana vid Jäts badplats i gryningen, fram till 10-tiden, ibland längre.

Växjöskådare på plats vid Jäts badplats. Foto: Johannes Rydström

Kustlabb, Jäts badplats. Foto: Thomas Hultquist

Stjärtänder och bläsänder, Jäts badplats. Foto: Johannes Rydström

Gravand, Jäts badplats. Foto: Ronny Johansson

Skedänder, Jäts badplats. Foto: Ronny Johansson

Småspovar, Jäts badplats. Foto: Johannes Rydström

Silvertärnor, Jäts badplats. Foto: Johannes Rydström

Stjärtänder, skedänder och bläsänder, Jäts badplats. Foto: Johannes Rydström

På Djurle myr sågs det en jagande jorduggla i kvällningen 18 april, och under en av guidningarna vid Husebymaden flög det förbi en ägretthäger rakt över huvudena på besökarna, strax därefter följd av en adult pilgrimsfalk som jagade måsar utanför tonret kort innan den sträckte vidare mot NO. Det har överhuvutaget varit väldigt gott om fågel under söndagsguidningarna vid Husebymaden, som anordnas i samarbete med SmoF (Smålands Orniotologiska Förening). Bobyggande smådoppingar, årtor, stora mängder snatteränder, bläsänder, skedänder och krickor, mm.


Ägretthäger sågs även vid Ekna i Helgasjön, då Thomas Hultquist hade fyra sträckande fåglar. Ringtrast uppträdde i år mer fåtaligt än vanligt under mitten av april, med endast fyra-fem osbar i kommunen från Jätsbergsviken, Osaby och Marklanda. Senaste dagarna har det suttit en småfläckig sumphöna och spelat vid Tävelsåssjön och vid både Sjöamellan och Fängsjlön har det senaste tiden noterats spelande dvärgbeckasiner.

Brun kärrhök, Husebymaden. Foto: Johannes Rydström

Ägretthäger, Husebymaden. Foto: Johannes Rydström

Jorduggla, Djurle myr. Foto: Johannes Rydström

Ringtrast, Osaby. Foto: Johannes Rydström

Mindre strandpipare, Sydöstra industriområdet, Växjö.
Foto: Ronny Johansson

Smådopping, Klockaregöl. Foto: Hugo Johansson

Tranor och ringduvor, Gårdsby. Foto: Johannes Rydström

Sista dagarna i april och nu första dagarna i maj så har det kommit in mycket tropikflyttare, som precis har börat återvända från sina vinterkvarter i Afrika. Nu sitter det helt plöstligt återigen svartvita flugsnappare, svarthättor, buskskvättor, rödstjärtar och ladusvalor mm lite överallt i vår natur - underbart! Första av grönsångare, rörsångare, sävsångare och törnsångare är också noterade redan, samt hussvala och backsvala. Men än väntar vi på en lång rad arter som ännu inte har kommit tillbaks till Sverige, men det gör de under maj månad, så passa på att vara ute och skåda fågel!

Buskskvätta, Djurle myr. Foto: Johannes Rydström

Sträng vinter, följd av vår med tillfälligt bakslag
(uppdaterat 7 april 2022)

Året inleddes med is och snö under en längre period, vilket gjorde att färre arter än vad som varit fallet under de senaste åren fanns kvar i våra marker. En övervintrande stjärtandshona som sågs både vid Bäckaslövs våtmark och vid Bergkvarasjön stack ut och utgör ett av blott en knapp handfull vinterfynd från kommunen. Enstaka spetsbergsgäss sågs även redan i början av januari. En ensam övervintrande trana vid Ormesberga var ett roligt och oväntat januarifynd. Ovanligt mycket bergfink och steglits sågs även under den kalla perioden.

Skådning på Djurle myr under vinterrallyt. Foto: Thomas Hultquist

Övervintrande trana i januari, Ormesberga. Foto: Thomas Hultquist

Lördag 8/1 ägde det traditionsenliga vinterfågelrallyt rum, och årets upplaga blev en succé deltagarmässigt då hela sju lag deltog, trots snökaos under slutet av rally. Totalt noterades 67 arter av de lagen gemensamt och vinnarlaget bestod av Ronny Johansson i ensam majestät som lyckades slita in hela 57 arter – en imponerande insats! För första gången någonsin hade vi även ett lag som genomförde rallyt helt utan bil och ändå fick ihop 42 arter – snyggt jobbat Simon Thörn! Bland de roligare arter som noterades kan nämnas stjärtand (första gången den noteras på rallyt), spetsbergsgås, berguv, sparvuggla, kungsfiskare och forsärla.

Februari bjöd på en riktig höjdare i form av en adult tretåig mås som Simon Thörn upptäckte i Norra Bergundasjön 23/2. En efterlängtad repris då den senaste obsen av arten i kommunen var 2007, dvs 15 år sedan. Bara ett par dagar före upptäckten av den tretåiga måsen så upptäckte Hugo Johansson en jorduggla vid Klockaregöl, Ör vilken kunde avnjutas jagandes över ängarna av flera andra skådare under kvällningen. Några dagar före dess, närmre bestämt 16/2, fick Växjö och Norra Bergundasjön återigen besök av den silltrut som sågs på samma plats förra året, av rasen graellsi. Alla dessa tre celebra gäster blev dock endast endagsbesökare.

Tretåig mås, Norra Bergundasjön 23/2.
Foto:Simon Thörn

Silltrut, rasen graellsii, Norra Bergundasjön 16/2.
Foto: Tomas Lundqvist

Jorduggla, Klockaregöl, Ör 21/2. Foto: Hugo Johansson

Spetsbergsgäss och bläsgäss, Änganäs. Foto: Johannes Rydström

Första halvan av mars månad bjöd på stora mängder gäss och ovanligt höga antal av spetsbergsgås, där även 150 ex räknades in i en flock vid Änganäs i Alvesta kommun. Enstaka snösparvar och brunänder dök även upp, likaså råkor.

Sädgås med vita handpennor på ena vingen, Åkerö, Lidhem. Foto: Johannes Rydström

Ägretthäger, Jätsbergsviken.
Foto: Ronny Johansson

Under andra halvan av mars ökade inflödet av fågel och det dök upp ovanligt tidiga årtor och skäggmes vid både Jäts badplats och Rinkabysjön. Ronny Johansson slog till med både ägretthäger vid Jätsbergsviken och skärpiplärka insträckande vid Jäts badplats.

Det var dock fortsatt dålig fart på ugglor även i mars månad, bara ett par sparvugglor och ett par pärlugglor noterades, även ovanligt få kattugglor.

Skäggmesar, Rinkabysjön 21/3. Foto: Johannes Rydström

Gryning vid Rinkabysjön. Foto: Johannes Rydström

Sista veckan i mars vällde det in vårfågel i form av bland annat de första bruna kärrhökarna och fiskgjusarna, de första morkullorna, skogssnäpporna och storspovarna, och de första järnsparvarna och gransångarna. Den sista dagen i månaden upptäckte gästande Martin Heinrich en brandkronad kungsfågel utanför Åby bandyarena. Några snabba hann med att avnjuta denna, men dagen efter stod den inte att återfinna.

Gryning vid Rinkabysjön. Foto: Johannes Rydström

Brandkronad kungsfågel, Åby 31/3. Foto: Torsten Axelsson

3k havsörn, Rinkabysjön 21/3. Foto: Johannes Rydström

I början av april blev det dock tvärstopp på inflödet då vi senaste tiden fått uppleva ett rejält bakslag i våren. Men till påsk ser det ut att kunna bli fint igen och då kommer det finna smycket spännande och roligt att njuta av i vår natur. Till exempel så borde de första stenskvättorna och kanske även ladusvalorna kunna ses under påsken. Påsken ligger i år även väldigt lämpligt till för ringtrast, då artens vårsträck förbi Götaland brukar peaka i mitten av april.