Aktuellt

VÄXJÖ FÅGELKLUBB

Aktuellt

Full vår! (17/5)

Det har hänt mycket i markerna sedan senaste uppdateringen! De flesta vårfåglar har nu anlänt, även om fler individer kommer fortsätta strömma in några veckor till, och några enstaka arter är ännu inte riktigt på plats.

Jäts badplats, en av många spännande morgnar senaste veckorna, foto Johannes Rydström

Under andra halvan av april hittades det sjungande brandkronad kungsfågel på två olika platser, nämligen vid Kvarndungen, Lidhemssjön och vid Jäts badplats. Båda individerna blev dock kortvariga och stannade bara en dag. Den 23 april snurrade en rödspov runt utanför bryggan vid Jäts badplats innan den sträckte vidare mot SO. Även gravänder och svärtor noterades på ett par olika platser under slutet av april och fler ringtrastar hittades på ett antal olika platser. Den 25 april sågs en jorduggla sittandes i strålkastarskenet från bil i anslutning till Södra Udde, Nöbbele. Den 28 april upptäcktes en stationär småtärna i Norra Bergundasjön, en väldigt ovanlig art i kommunen, och fler skulle följa.

Rödspov tillsammans med bläsänder, Jäts badplats, foto Johannes Rydström

Brandkronad kungsfågel, Kvarndungen, Lidhemssjön, foto Johannes Rydström

Stjärtand, Jäts badplats, foto Johannes Rydström

Jorduggla, Nöbbele, foto Niazul Topu

Fasan, Högnalöv, foto Johannes Rydström

Gluttsnäppor och brushanar, Jäts badplats, foto Johannes Rydström

Stenfalk, Högnalöv, foto Johannes Rydström

Göktyta, Teleborgs naturreservat, foto Niazul Topu

Buskskvätta, Norra maderna, Lidhemssjön, foto Johannes Rydström

Orre, Möcklehults grustag, Attsjö, foto Johannes Rydström

Stenfalk, Högnalöv, foto Johannes Rydström

Den 1 maj var en häftig dag som bjöd på flera hundra sträckande silvertärnor vid Jäts badplats där en av flockarna även innehöll en läcker småtärna, samt alfågel, gråhakedopping och roskarl rastande vid Bergundasjöarna. Inte nog med det, tillsammans med de drygt 300 fisktärnorna på plats sågs ytterligare två småtärnor vid Norra Bergundasjön denna dag! Maj månad rullade sedan på som vanligt, med mycket spännande fågel i markerna! Smålom sågs sträckande såväl vid Innaren som vid Jäts badplats, en brun glada sågs vid flera tillfällen i området runt Tolg/Vartorp och ejder sågs såväl vid Lilla Attsjön som vid Jäts badplats. Attsjöskogarna bjöd under en natt med fullmåne på ugglebonanza då hela 11 spelande pärlugglor kunde noteras!

Småtärna (en av de nedre fåglarna) och silvertärnor, Jäts badplats, foto Johannes Rydström

Gök, Rinkabysjön, foto Johannes Rydström

Skrattmåsar och fiskmåsar, Härensås, foto Johannes Rydström

Drillsnäppa, Tunatorp, Helgasjön, foto Johannes Rydström

Blåmes, Bodaholm, foto Johannes Rydström

Ladusvala, Djura Nöbbele, foto Johannes Rydström

Underbara april! (13/4)

April är äntligen här och våren har gått in i en ny mer intensiv fas. Det fyller på med nya fågelarter så gott som varje dag här hemma i kommunen och varje gång man ger sig ut är en högtidsstund som bjuder på spännande och fina upplevelser. De senaste två veckorna har det fyllt på rejält med simänder och igår kunde totalt 660 krickor räknas in rastande vid Härensås, Gemla, Gemlasjön och Lidhemssjön. Dessutom hela nio årtor! En art som brukar kunna vara svår att få uppleva på ett helt år i våra hemmamarker. Den senaset tiden har även bjudot på oerhörda mängder mås, största ansamlingarn avid översvämningsmarkerna runt Härensås/Gemla där det senaste dagarna har uppehållt sig över 2000 måsar. De första ladusvalorna, lövsångarna och till och med hussvala är redan noterade, vilket är ovanligt tidigt.

Ringtrast, Marklanda, foto Johannes Rydström

Ringtrastar, Telestadsåkrarna, Teleborg, foto Johannes Rydström

Den senaste veckan har även bjudit på ett flertal ringtrastar! Framförallt vid Marklanda där ringtrast har setts dagligen i snart en vvecka nu, med som mest fyra ex samtidigt. Men ringtrast har setts på ytterligare tre platser idag. Den riktiga kioskvältaren för de senaste veckorna var dock de två svarthalsade doppingar som rastade i Växjösjön på Skärtorsdagen, det finns bara ett fåtal fynd från kommunnen någonsin tidigare. Fåglarna upptäcktes på seneftermiddagen och var borta påföljande morgon, men trots den korta visiten så var det många som fick den stora glädjsen att se dem.

Svarthalsade doppingar, Växjösjön, foto Johannes Rydström

Dvärgbeckasin, Jätsberg, foto Johannes Rydström

En annan stor begivenhet de senaste veckorna är alla de dvärgbeckasiner som har setts, totalt 25 ex! En siffra som torde vara en rekordnotering för våren i kommunen. Platser där det har setts flera dvärgbeckasiner är Södra udde, Lidhemssjön, Djurle myr, Jätsberg och Marklanda. Smådopping har noterats på två platser, dels på klassisk mark vid Lilla Attsjön och dels vid översvämningsmarkerna vid Härensås, kanske kan vi hoppas på en häckning där!? Fiskgjusar och bruna kärrhökar har kommit tillbaka även dem, så även stenkvätta, även om antalen kommer att byggas på kontinuerligt för alla dessa nyablända arter under de kommande veckorna.

Fiskgjuse, Lidhemssjön, foto Johannes Rydström

Säsongen vid Jäts badplats har kickat igång och flera morgnar har det varit god uppslutning av skådare på bryggan, kul! Ingen fullt ös någon dag än så länge men en del kul har redan setts på denna nu mer mytomspunna lokal. Alla arter simänder är redan noterade på sträck, rastande gravand, sträckande råkor, kungsfiskare, brunänder, viggar, mm. Missa inte perioden 25 april-15 maj på bryggan, då är det spännande varje dag!

Skedänder och bläsand, Jäts badplats, foto Johannes Rydström

Sparvhök, Jäts badplats, foto Johannes Rydström

Tornfalk, Djurle myr, foto Johannes Rydström

Storskarv, Jäts badplats, foto Johannes Rydström

De av er som bor inne i stan har knappast kunnat undgå att strandskatorna nu har återvänt. De är gansk anoga med att göra sin närvaro känd kan man säga, när de antingen högljutt flyger runt över stan eller letar mask längs med vägar och i rondeller. Underbara fåglar! Bra ställen för den som vill njuta av strandskata är Centrum, Växjösjön, Trummen och Willys.  

Strandskator, Trummen, foto Johannes Rydström

En annan vacker häckfågel som nu har kommit tillbaka i stor utsträckning är forsärla. Samt dess lika vackra, men vanligare, släkting sädesärla. Forsärlan ska man leta efter i anslutning till rinnande vatten, längs med åar och gamla kvarnar. Bergkvaraforsen och Brändekvarn är två platser där man kan ha turen att se forsärla.

Forsärla, Brändekvarn, foto Johannes Rydström

Forsärla, hane, Brändekvarn, foto Johannes Rydström

Forsärla, hona, Brändekvarn, foto Johannes Rydström

Rödvingetrast, Marklanda, foto Johannes Rydström

Full fart på våren! (24/3)

Precis som sig bör har det vällt in vårfåglar senaste tiden. Tranor, krickor, tofsvipor och starar. Beckasiner, starar och rödhakar. Underbart! Även om mycket i samhället stänger ned nu så här i coronatider så är naturen fortfarande öppen, och den välkomnar alla med varm famn. I naturen och i fåglarnas värld flyter allting på precis som vanligt, så passa på att ge dig ut och njut. Den senaste månaden har bjudit på mycket spännande i kommunen, bland annat pilgrimsfalk och mindre sångsvan vid Djurle myr, kungsörn vid Södra udde, snösparvar vid Bergkvara och Marklanda, sjöorre i Norra Bergundasjön, ägretthäger vid Lidhemssjön, och dvärgbeckasiner vid både Södra udde och Lidhemssjön. En annan begivenhet är alla de vackra salskrakar som den senaste dryga veckan har hållt till vid översvämningen på södra Djurle myr, som mest 24 till antalet! Den tappra svarthätta som övervintrat i Rottne var sina äpplen på Jonsgårdsvägen trogen åtminstone en vecka in i mars. Det har även setts en del riktigt tidiga vårfåglar, tex årta vid Lilla Attsjön och skogssnäppa på Djurle myr. Flera sädesärlor har dessutom redan anlänt och skrattmåsarna kan nu räknas i hundratals på vissa platser redan.  

Duvhök, Jätsberg, foto Johannes Rydström

Gryning vid Sandstaden, Rottnen, foto Johannes Rydström

Morkulla, Lilla Attsjön, foto Johannes Rydström

Mindre sångsvanar, Djurle myr, foto Johannes Rydström

Klubbresa till kusten blev klubbskådning på hemmaplan (29/2)

Då väderprognosen utlovade blåsigt och regn/snöblandat regn runt hela Götalandskusten så lades planerna om för dagens tilltänkta klubbresa til kusten. Istället körde vi på en halvdagsexkursion i hemmamarkerna. Hela tolv stycken morgonpigga själar samlades vid Krikors pizzeria på Teleborg kl 05:30 i morse för att utforska vad kommunen hade att erbjuda en snöig bakslagsdag i februari. De tilltänkta ugglorna vid Möcklehults grustag behagade inte ropa eller visa sig i gryningen, dock fick vi se två granna orrtuppar. Skogarna i närområdet bjöd även på bla duvhök, sju arter mes och många mindre korsnäbbar. First breakfast (second för vissa) intogs i tjockt dis vid en helt frusen Lilla Attsjön. Fikat lät sig dock väl smakas ändå och alla uppskattade en värmande kopp kaffe. När fikat precis avslutats kom en adult havsörn utglidande ur diset och damp ned på osedvanligt nära håll på marken ute i våtmarken, en läcker obs!

Gåsspaning vid Kullarna, Lidhem

Exkursionsgänget fikar vid Lilla Attsjön

Efter ett skogsbesök som trots allt inte gav våldsamt mycket vårkänsla var alla ganska sugna på sydligare breddgrader, det vill säga Lidhemsområdet. När vi rullade in mot Kullarna från Tingsrydsvägen hittades en hane spillkråka på en högstubbe intill vägen. Alle man ut ur bilarna för att avnjuta denna häftiga fågel som visade upp sig förnämligt. Efter en stund kom även honan i paret högljutt inflygande och landade kort, innan båda fladdrade iväg över skogen tillsammans. Vid Kullarna fanns det gott om gäss; något 1000-tal sädgäss, 191 bläsgäss, 4 spetsbergsgäss och många vardera av både grågås och kanadagås. Ett gäng sånglärkor och några tofsvipor drog runt över åkrarna och en dubbeltrast sågs. Vid Lidhemssjön kunde vi konstatera att vaken var full av änder, säkert 200 gräsänder där vi även kunde plocka ut 31 kricka, 11 bläsand och 3 stjärtänder. Precis innan vi skulle rulla vidare så kom en yngre havsörn insvepande och gjorde ett utfall mot krickor och bläsänder, dock utan någon större framgång. Ett härligt skådespel!

Längs Allévägen på Djurle myr satt starar och sjöng och ytterligare ett gäng tofsvipor hade anlänt. Vid Jätsberg spatserade fem tidiga tranor runt på fälten och ytterligare ett gäng spetsbergsgäss kunde rotas fram bland de andra gässen. Även några skogsduvor sågs, vilket fick bli exkursionens sista art, som bidrog till att dagens ekursionslista landade på respektabla 54 arter - inte illa för en halvdag i februari med snötäcke och isar!


Efter att den officeilla exkursionen avslutats på samma plats där den påbörjades sju timmar tidigare så bestämde sig ett par av deltagarna för att köra en extended tour, för att försöka få till lite fotografering. Några bilder från eftermiddagens extratur nedan. 

Sädgäss, Grimslöv, foto Johannes Rydström

Vigg, Södra Bergundasjön, foto Johannes Rydström

Gråhägrar, Norra Bergundasjön, foto Johannes Rydström

Salskrake, Södra Bergundasjön, foto Johannes Rydström

Trana, Bergkvara gods, foto Johannes Rydström

Hökuggla och tidiga vårfåglar!

Den hökuggla som sågs 19/1 vid Möcklehults grustag öster om stan återupptäcktes på samma plats exakt en månad senare och har nu setts tre dagar i följd på platsen. En fantastisk fågel! I övrigt har våren kommit ovanligt långt för årstiden och såväl vipor och starar som tranor och sånglärkor har börjat komma tillbaka. Stora mängder gäss finns även att beskåda nere i Lidhemsområdet och vid Södra udde; flockar med flera tusen sädgäss och hundratals bläsgäss, grågäss och kanadagäss, samt enstaka spetsbergsgäss.

Uppdaterad 21/2-20

Hökuggla, Möcklehults grustag, Växjö, foto Johannes Rydström


Finfin start på 2020!

Den milda vintern har gjort att det funnits ovanligt gott om fågel i kommunen hittills under januari månad. Länets första januarifynd av såväl silltrut som skedand, ljungpipare och svart rödstjärt har noterats, vid Norra Bergundasjön/Häringetorp respektive Klockaregölen, Ör och Djurle myr/Södra udde, samt Norremarks soptipp. Dessutom har kommunens andra januarifynd någonsin av både ägretthäger och mindre sångsvan noterats, vid Sjöliden, Södra Bergundasjön respektive Klockaregölen, Ör. Utöver dessa ovanligheter har det setts en hökuggla vid Möcklehult, Attsjö samt varit fortsatt gott om tallbitar i kommunen, även om antalen har minskat något jämfört med november och december 2019. Det har även funnits en hel del gäss på plats nere i Lidhemsområdet, där spetsbergsgås och bläsgås har funnits med i flockarna. Salskrake, vigg och sothöna har setts i antal som tidigare inte är noterade i kommunen vintertid. Tofsvipor, starar och rödvingetrastar övervintrar nere vid Södra udde och dubbeltrast är sedd på flera platser. Dessutom är berguv, kungsfiskare och forsärla sedda runt staden. Det finns mycket att se i Växjö kommun i vinter, ut och njut och skåda!


Uppdaterad 23/1-20

Tallbitar, Elljusspåret, Teleborg, Växjö, foto Johannes Rydström

Fortsatt tallbitsinvasion!

Senaste två veckorna har det sett många tallbitar i kommunen! Tallbitarna verkar nu dock vara på väg norrut igen så det är möjligt att det exceptionella uppträdandet i södra Sverige har nått sin kulmen och att man inte har så många dagar till på sig att njuta av tallbit i hemmamarkerna. Passa på! Platser där det har setts många tallbitar är bla Rottne, Marklanda, Stojby, Sågaretorpet, Norra Djurle, Vikaholm och Hovshaga. Största flocken hittills i kommunen på hela 28 ex vid Stojby. Bilderna intill togs i söndags 3/11.

Tallbit, Norra Djurle, foto Johannes Rydström

Tallbit, Norra Djurle, foto Johannes Rydström

Tallbit, Sågaretorpet, foto Johannes Rydström

Tallbit, Norra Djurle, foto Johannes Rydström

Tallbitsinvasion!

De senaste veckorna har det setts tallbitar på ett stort antal platser runt om i mellersta och södra Sverige. Bland annat sågs 1223 (!) individer sträcka söderut vid Rörvik i Dalsland 23/10. Det har även setts ett flertal individer nere hos oss i Småland och ett antal observationer i Skåne, Blekinge och på Öland. Igår (28/10) gjordes även den första observationen i samband med höstens invasionsartade uppträdande i Växjö kommun då Johan Sandström hittade fem ex i rönnbärsträden i anslutning till sin trädgård i Rottne, och idag (29/10) hittade Mats Henriksson ett gäng på Hovshaga. Med andra ord, ut och leta tallbit! Sällan har man haft så goda chanser att få stifta bekantskap med denna vackra fågel här nere på våra breddgrader. De är rönnbärsälskare av rang, så börja leta där ni vet att det finns gott om rönnbär. Lycka till!


Bilderna här intill är dock inte från Växjö kommun utan fotograferade i finska Lappland. 

Återigen stäpphök i kommunen!

Det första fyndet av stäpphök i Växjö kommun gjordes så sent som 2013 och därefter har arten varit näst intill årlig i kommunen. I år var inget undantag och denna veckra ungfågel bjöd på uppvisning på Djurle myr under flera dagars tid i september. Utöver denna ungfågel sågs det även en adult hane på myren några dagar tidigare.

Stäpphök, Djurle myr. Foto: Johannes Rydström

Aftonfalksinvasion!

Under slutet av augusti och början av september upplevde Sverige det största inflödet av aftonfalkar någonsin. Det rörde sig framförallt om ungfåglar vilket tyder på att häckningsframgången varit väldigt lyckad för aftonfalk. Högsta antalen som rapporterades var 16 ex från Store mosse nationalpark och 15 ex från Ölands norra udde. Även Växjö kommun fick uppleva det exceptionella inflödet av aftonfalk och flera individer sågs på Djurle myr och tre ex sågs även i Eke i nordöstra delen av kommunen. 

Aftonfalk, Djurle myr. Foto: Johannes Rydström

Stäpphök, Djurle myr. Foto: Johannes Rydström

Aftonfalk, Djurle myr. Foto: Ola Bondesson

Aftonfalk, Djurle myr. Foto: Ola Bondesson

Långstannande och talrika ägretter!

Från att ha varit en förstaklassens raritet så sent som på 90-talet ses numer ägretthäger regelbundet på de flesta håll i södra och mellersta Sverige, så även i Växjö kommun. Några enstaka observationer av ägretthäger gjordes i komunen redan under våren, och ett ex sågs faktiskt till och med i januari i Norra Bergundasjön! Det är dock framförallt under hösten som Växjö kommun har fått besök av ägretthägrar. Höstens första observation gjordes vid Lidhemssjön 23/8 och därefter har det setts ägretthägrar så gott som varje dag under hela hösten vid Lidhemssjön. Som mest hela 11 ex samtidigt 30/9. Detta kraftigt ökande uppträdande speglas även i sträcksiffrorna vid Falsterbo i Skåne där det i år sträckt ut hela 179 ägretthägrar, jämfört med 66 ex förra året.

Ägretthägrar och gråhägrar, Lidhemssjön. Foto: Johannes Rydström

© Copyright. All Rights Reserved.