Falsterbo september 2020

Falsterbo 25-27 september 2020: VFK upplever en härlig Falsterbohelg


Text: Ola Bondesson, Foto: Jan Fohlman

Väder: Mulet fredagen och mycket kraftigt regn efter Höör, lördagen bjuder på moln på morgon och förmiddag och därefter växlande molnighet, mycket svag S vind på morgonen som vrider över till NV och blir frisk på em temp +13–18 °C. Söndagen börjar med lite moln, för att därefter klarna upp med växlande molnighet, svag NO vind på morgonen som ökar till frisk under dagen, temp +14–19 °C.


Lokaler: Fredag: Vittfarnas café (fre em), Fulltofta naturreservat vid Ringsjön (F) (fre em), Falsterbo kursgård (fre kväll). Lördag: Nabben (N) + Falsterbo fyr (FF) (06.10 – 09.00), Falsterbo kursgård (lö frukost), Naturum Falsterbo strandbad (FS) (lö fm), Skanörs borg (SB) (lö lunch), Annas hembageri (lö em), Ängsnäset (Ä) (lö em), Shakespeare pub Höllviken (lö kväll). Söndag: Falsterbo fyr (FF) (06.15 – 09.10), Falsterbo kursgård (sö frukost), Börringe våtmark (BV) (sö fm), Havgårdskröken (HK) (sö fm/lunch), Café Centrum Skurup (sö lunch), Näsbyholmssjön (NS) (sö em). ER = En Route (längs vägen), PNC = present not counted


Vi som var med: Jan Fohlman, Ann-Mari Börjesson, Caroline Mortlock, Linda Wigh, Anders Blomdahl, Åke Morén, Lisbeth Wilhelmsson och Ola Bondesson.


Övrigt: Vi hade en härlig tur med vädret. Prognosen så sent som torsdag var inte upplyftande med kraftigt regn på lördag eftermiddag och söndag morgon, förmiddag. Nu blev det i stort sett regn bara på vägen ner och några stänk på lördagseftermiddagen. Härlig indiansommar i slutet på september fick vi i stället. Falsterbo visade sig från en bra sida. Småfågelsträcket var OK på båda morgnarna och vi fick ett fint rovfågelsträck på lördagen. Det inre av Skåne bjöd också på fågel och fin natur i härligt väder. Vi fick också se en vacker ringmärkt brandkronad kungsfågel (rödtoppet foglekong) och en frejdig blåmes i handen på P G Bentz. Maten var OK, kursgården bjöd på torskrygg med rotsakslåda och till efterrätt en citronmarängpaj. På Shakespeare valde jag en schnitzel medan Caroline prisade sillarna hon fick in. Pubägaren bredde på på bred, inte helt lättförståelig skånska men behärskade också en hel del engelska till Carolines stora glädje. Äppelbomben på Annas är givetvis inte att förglömma.


De officiella sträcksiffrorna för de båda dagarna visar på följande: Jag plockar ut lite anmärkningsvärda siffror ur sammanställningen och kommenterar lite. Ägretthäger 101↓ på söndagen är nog den klart högsta siffra som noterats i Falsterbo, totalt för 2019 var 183 ex och genomsnittet för perioden 1973 – 2019 är 10 ex per år. Vi lyckades i alla fall få se sex av de 101. Bivråk 20 på lördagen och 9 på söndagen, visar på att vi är i slutet på artens sträckperiod. Sparvhök 516 ex resp. 495 ex är höga siffror men inte exceptionella, genomsnittet ligger på 20 364 per år. Röd glada 512 ex resp. 111 ex, lördagssiffran är mycket hög. Kommer kanske att vara årets bästa sträckdag för glada, årsgenomsnittet ligger på 1 305 ex. Brun glada 4 ex resp. 2 ex, det är långt från varje dag som man ser brun glada och årsgenomsnittet är 16 ex och hittills i år har 70 ex sträckt. Ormvråk 314 ex resp. 344 ex visar på bra sträckdagar men inget extra. På onsdag 30/9 sträckte t.ex. 947 ex och årsgenomsnittet är 14 383. Skogsduva 680 ex resp. 2013 ex, söndagssiffran är mycket hög då årsgenomsnittet ligger på 8 783 ex. Falkar, man kan notera att man båda dagarna hade sträckande stenfalkar och pilgrimsfalkar, som vi lyckades missa. På söndagen noteras en sträckande aftonfalk men ingen lärkfalk. Därför är det högst troligt att falken vi såg på söndagen var en aftonfalk och inte en lärkfalk. Jag såg den endast bakifrån och på ganska långt håll och kunde bara notera att det var en lärkfalkstyp. Jag hörde På PG att han var lite tveksam när han ropade ut den som lärkfalk. Jag låter den dock stå som obestämd Lärk-/aftonfalk i artlistan. Trädlärka 880 ex resp. 32 ex, lördagssiffran är exceptionellt hög med tanke på årsgenomsnittet på 1 336 ex. De missade vi helt! Jag nämnde dock att det inte är ovanligt att trädlärkorna kommer igång fram på dagen, men jag tycker att vi borde haft några när vi stod på plattformen. Övriga tättingar finns inget anmärkningsvärt. Man kan notera att totalen för grönsiska hittills i år är 93 370 ex och jämföra med årsgenomsnittet på 42 706 ex. Då ser man att det är ett stort grönsiskeår det här året, för mycket återstår ju att räkna in före årets slut. Man kan också notera att det sträckte en flock på 20 mindre korsnäbbar på lördagen, högst troligt att det var den flocken som flög förbi oss uppe på plattformen. Senare i veckan sträckte höstens första större korsnäbbar. PG nämnde också att man trodde att det skulle bli ett invasionsår för blåmes och att det då ofta följer med en del svartmesar. På onsdagen sträckte drygt 3 500 blåmesar och bland dem höstens första svartmesar.

Gryning vid Nabben, Falsterbo

Gransångare ringmärkt vid Falsterbo fyr

Rovfågelspaning i Falsterbo

Falsterbo fyr

Brandkronad kungsfågel ringmärkt vid Falsterbo fyr

Artlista         ∑ 93 arter

 


 1. Knölsvan PNC
 2. Sångsvan F
 3. Grågås                       PNC
 4. Kanadagås N, FF
 5. Vitkindad gås PNC
 6. Gravand N
 7. Bläsand PNC
 8. Snatterand PNC
 9. Kricka PNC
 10. Gräsand PNC
 11. Stjärtand N, SB, Ä, BV
 12. Skedand PNC
 13. Brunand N, Ä, BV, NS
 14. Vigg PNC
 15. Ejder PNC
 16. Sjöorre N
 17. Knipa PNC
 18. Småskrake N
 19. Fasan Näsbyholm
 20. Smådopping N, BV, NS
 21. Skäggdopping NS
 22. Storskarv PNC
 23. Ägretthäger N, Ä, FF, BV
 24. Gråhäger PNC
 25. Vit stork flera F
 26. Bivråk 2 1K L
 27. Röd glada PNC, 31 M
 28. Brun glada 1↓ FS
 29. Havsörn PNC
 30. Brun kärrhök flera 1K-fåglar
 31. Blå kärrhök 2 1K Ä
 32. Stäpphök 1↓ ad hona N 26/9
 33. Sparvhök 100-tals ↓ N, PNC
 34. Ormvråk PNC
 35. Fjällvråk 2 HK
 36. Fiskgjuse 1 NS
 37. Tornfalk PNC
 38. Lärk/aftonfalk 1 FF 27/9
 39. Sothöna PNC
 40. Strandskata N
 41. Skärfläcka N
 42. Kustpipare N, SB, Ä
 43. Tofsvipa PNC
 44. Kärrsnäppa N, Ä
 45. Enkelbeckasin N
 46. Storspov N, Ä
 47. Svartsnäppa N
 48. Gluttsnäppa N, Ä
 49. Skrattmås PNC
 50. Fiskmås PNC
 51. Gråtrut PNC
 52. Havstrut PNC
 53. Kentsk tärna Ä
 54. Tamduva
 55. Skogsduva ↓ FS, ↓ FF
 56. Ringduva PNC
 57. Sånglärka PNC
 58. Ladusvala PNC
 59. Trädpiplärka 1 ↓ FF
 60. Ängspiplärka PNC
 61. Gulärla några ↓ FF
 62. Forsärla ↓N, ↓FF
 63. Sädesärla PNC
 64. Gärdsmyg FF
 65. Järnsparv flera ↓ FF
 66. Rödhake PNC
 67. Rödstjärt 1 ER
 68. Koltrast PNC
 69. Björktrast PNC
 70. Taltrast PNC
 71. Gransångare PNC
 72. Lövsångare någon
 73. Brandkronad kungsfågel 1 ringmärkt FF
 74. Blåmes PNC
 75. Talgoxe PNC
 76. Nötväcka F
 77. Nötskrika ER
 78. Skata PNC
 79. Kaja PNC
 80. Råka PNC
 81. Kråka PNC
 82. Korp PNC
 83. Stare ↓ N, PNC
 84. Pilfink PNC
 85. Bofink ↓ N, ↓ FF, PNC
 86. Bergfink ↓ N, ↓ FF, PNC
 87. Grönfink ↓ N, PNC
 88. Steglits ↓ N, PNC
 89. Grönsiska ↓ N, PNC
 90. Hämpling ↓ N, PNC
 91. Gråsiska PNC
 92. Mindre korsnäbb 20↓ FS

    93. Sävsparv       PNC