Program

Program

Exkursioner

Fågelklubben arrangerar regelbundet exkursioner, såväl i Växjötrakten som mer långväga sådana till kusten. Fågelklubbens exkursioner vänder sig till såväl nybörjare med ett allmännt naturintresse som till mer garvade fågelskådare. Oavsett kunskapsnivå så är du som medlem hjärtligt välkommen på föreningens aktiviteter. Medtag kikare, lämpliga kläder och bra skor, samt fika. Om något är oklart inför en exkursion, kontakta då ledarna eller någon i styrelsen. I största möjliga mån samåker vi på exkursionerna, och delar då naturligtvis på resekostnaderna. För exkursioner i närområdet använder vi privata bilar och för långresorna som regel en hyrd minibuss. På våra längre resor tillämpas ungdomsrabbat för personer som ännu inte fyllt 18 år. Rabatten är högst 50% på de fasta kostnaderna (bilhyra, bensin, övernatningskostnader, etc).


Inneträffar

Klubben anordnar även ett antal inneträffar varje år (okt-mars) i vår klubblokal på Slåttervägen 39 där besökarna bjuds på spännande bildföredrag och fika. Missa inte detta!

Kortprogram hösten 2022
Programmet kommer att beskrivas mer i detalj längre fram.

Små nära mål 21/8

Samling Krikors, Teleborg kl. 07.00.

Ledare: Ola Bondesson & Jan Kellerth

Ringmärkning 10/9
Samling Krikors, Teleborg kl. 06.00.

Ledare: Tomas Lundqvist & Johannes Rydström

Små nära mål 8/10

Samling Krikors, Teleborg kl. 07.00

Ledare: Tomas Lundqvist & Uno Pettersson

Bildföredrag Christiansø 19/10
Johannes Rydström visar bilder och berättar om en resa han gjorde till danska Christiansø i maj 2022. 

Fikavärd: Christer Wendeler.

Plats och tid: Kl 18.30 i klubblokalen på Slåttervägen 39, Teleborg.

Hallandsresa 24/10

Ledare: Ola Bondesson. Anmälan till Ola senast en vecka i förväg på telefon 070-628 48 76, altermativt e-post ola.bondesson@mhmail.se

Tematiskt bildföredrag 17/11

Ola Österström visar bilder och berätar om fåglarnas fantastiska värld.

Fikavärd: Ola Bondesson.

Plats och tid: Kl 18.30 i klubbloklaen på Slåttervägen 39, Teleborg.